ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprentices

AH0 P R EH1 N T AH0 S IH0 Z   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprentices-, *apprentices*, apprentice
English-Thai: Nontri Dictionary
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My apprentices sometimes go to these bars and clubs.ลูกศิษย์ของผมก็ไปบางครั้ง ที่บาร์และคลับเหล่านั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers.There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers. Disciple (2010)
No, I may spend a half a shilling on a copy of Household Words just to be sure the two apprentices returned safely from their lazy tour.ไม่ฉันอาจจะใช้จ่ายครึ่งหนึ่งชิลลิง บนสำเนาของคำที่ใช้ในครัวเรือน เพียงเพื่อให้แน่ใจ สองฝึกหัด กลับมาอย่างปลอดภัย จากทัวร์ของพวกเขาขี้เกียจ The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprenticesApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
apprenticesMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRENTICES AH0 P R EH1 N T AH0 S IH0 Z
APPRENTICESHIP AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprentices (v) ˈəprˈɛntɪsɪz (@1 p r e1 n t i s i z)
apprenticeship (n) ˈəprˈɛntɪʃɪp (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships (n) ˈəprˈɛntɪʃɪps (@1 p r e1 n t i sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family) [Add to Longdo]
丁稚奉公[でっちぼうこう, decchiboukou] (n,vs) apprenticeship [Add to Longdo]
弟子入り[でしいり, deshiiri] (n,vs) apprenticeship; enrolling; (P) [Add to Longdo]
徒弟制度[とていせいど, toteiseido] (n) an apprentice system; apprenticeship [Add to Longdo]
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top