ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apollo

AH0 P AA1 L OW0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apollo-, *apollo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Apollonius'circleวงกลมอะพอลโลเนียส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Apollo 8 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 8 [TU Subject Heading]
Apollo Lunar Surface Experiment Packageโครงการอพอลโล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, well, maybe I'll fight Apollo maybe I won't, you know?ใช่, ดี, บางทีฉันจะต่อสู้กับอพอลโล ... ... บางทีฉันอาจจะไม่ได้คุณรู้ไหม? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Apollo Chocoอะพอลโล่ ช๊อคโก้ Nobody Knows (2004)
Apollo 13?อพอลโล่ 13 The Astronaut Farmer (2006)
It was taken on Christmas Eve, 1968 during the apollo 8 Mission.ถ่ายในวันก่อนคริสต์มาส ปี 1968 ระหว่างปฏิบัติการอพอลโล 8 An Inconvenient Truth (2006)
The next picture was taken on the Iast of the apollo missions,ภาพต่อมาถ่ายในปฏิบัติการอพอลโลครั้งสุดท้าย An Inconvenient Truth (2006)
apollo 1 7.อพอลโล 17 An Inconvenient Truth (2006)
Did the Apollo really land on the moon? Did it? Did it?ยานอพอลโล เหยียบดวงจันทร์จริงไหม ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
Even so still apollo Greene?Even so still apollo Greene? Quantum of Solace (2008)
Drawings of rockets that look like Apollo launching into the skyวาดอยู่ในก้อนหินซื่งดูเหมือน ยานที่พุ่งสู่ท้องฟ้า. The Fourth Kind (2009)
In 1969, the astronauts on Apollo 11 positioned reflectors on the moon.ในปี 1969 นักบินอวกาศบนยานอพอลโล่ 11 ติดตั้งเครื่องสะท้อนคลื่น บนพื้นผิวของดวงจันทร์ The Lunar Excitation (2010)
Thirty-two minutes past the hour Liftoff on Apollo 11.32นาทีผ่านไป ปล่อยยานอพอลโล่11 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Neil Armstrong reporting Apollo 11 on proper heading.การรายงานของนิว อาร์มสตรองจาก อพอลโล11 Transformers: Dark of the Moon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apolloA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
apolloOn the same day Apollo 11 succeeded in landing on the moon's surface.
apolloThe Apollo program greatly advanced our knowledge of the space.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะพอลโล[n. prop.] (Aphøllō) EN: Apollo   FR: Apollon
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān Aphøllō) EN: Apollo Program   FR: programme Apollo [m]
ยานอะพอลโล[n. exp.] (yān Aphøllō) FR: module Apollo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APOLLO    AH0 P AA1 L OW0
APOLLO'S    AH0 P AA1 L OW0 Z
APOLLONIAN    AE2 P AH0 L OW1 N IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿波罗[Ā bō luó, ㄚ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] Apollo (loan), #31,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポロ[, aporo] (n) (1) (abbr) (See アポロ計画) (Project) Apollo (lat [Add to Longdo]
アポロ11号[アポロじゅういちごう, aporo juuichigou] (n) Apollo 11 [Add to Longdo]
アポロン[, aporon] (n) Apollo (gre [Add to Longdo]
アポロ計画[アポロけいかく, aporo keikaku] (n) Apollo Project [Add to Longdo]
アポロ的;アポロン的[アポロてき(アポロ的);アポロンてき(アポロン的), aporo teki ( aporo teki ); aporon teki ( aporon teki )] (adj-na) (See ディオニュソス的) Apollonian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apollo \A*pol"lo\, n. [L. Apollo, -linis, Gr. ?.] (Classic
   Myth.)
   A deity among the Greeks and Romans. He was the god of light
   and day (the "sun god"), of archery, prophecy, medicine,
   poetry, and music, etc., and was represented as the model of
   manly grace and beauty; -- called also {Ph['e]bus}.
   [1913 Webster]
 
   {The Apollo Belvedere}, a celebrated statue of Apollo in the
    Belvedere gallery of the Vatican palace at Rome, esteemed
    of the noblest representations of the human frame.
    [1913 Webster] Apollonian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Apollo
   n 1: (Greek mythology) Greek god of light; god of prophecy and
      poetry and music and healing; son of Zeus and Leto; twin
      brother of Artemis [syn: {Apollo}, {Phoebus}, {Phoebus
      Apollo}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Apollo /apɔlo/
  Apollo

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top