ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altruisms

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altruisms-, *altruisms*, altruism
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruisms (n) ˈæltruːɪzəmz (a1 l t r uu i z @ m z)
altruism (n) ˈæltruːɪzəm (a1 l t r uu i z @ m)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altruism(n) ความไม่เห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ผู้อื่น, Syn. selflessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altruismปรัตถนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruismความเอื้อเฟื้อ [TU Subject Heading]
Altruism in childrenความเอื้อเฟื้อในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won it for his work on biological altruism.จากผลงานสร้างคุณค่าเชิงชีววิทยา The Day the Earth Stood Still (2008)
I am on it. Altruism is sexy.ได้เลยค่ะ ใจบุญสุนทาน เซ็กซี่สุดๆ The Pact (2012)
Altruism.Altruism One Percent (2013)
Empty altruism will not erase what they've done!ที่ไม่เห็นประโยชน์คนอื่น จะไม่ถูกลบสิ่งที่พวกมันทำ Viper (2014)
What's "altruism"? !อะไรคือ ผลประโยชน์คนอื่น Viper (2014)
I didn't realize your motivation was altruism.ที่แท้เพราะเห็นแก่ความถูกต้อง Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Think of a society, James, with perfect harmony, perfect altruism and self sacrifice, perfect division of labor, organized for preordained roles.Denken Sie an ihre Gesellschaftsform, vollkommene Harmonie, totaler Altruismus, absolute Opferbereitschaft, perfekte Arbeitsteilung und Einordnung in vorherbestimmte Rollen. Phase IV (1974)
Your altruism is inspiring, Dad.Dein Altruismus ist anregend, Dad. Lineage (2002)
Altruism is not in your blood, Lex, believe me.Altruismus wurde dir nicht in die Wiege gelegt, Lex, glaub mir. Skinwalker (2002)
If the "pleasant human being" argument doesn't fly, we'll try self-preservation.Wenn Altruismus nicht zieht, versuchen wir es mit Selbsterhaltung. Love Is in the Air (2005)
To comprehend human altruism and common decency."Um menschlichen Altruismus und Anstand zu verstehen... " Felon (2008)
Okay, maybe you can tell me How i'm supposed to deal with two friends Who have always infantilized me,Vielleicht können Sie mir sagen, wie ich mit Freundinnen umgehen soll, die mich behandeln, als ob ich ein Kind wäre, und dann behaupten, sie täten es aus Altruismus. Chapter Fifteen: The Sisterhood of the Traveling Prada (2008)
He won it for his work on biological altruism.Er erhielt ihn für seine Studien über biologischen Altruismus. The Day the Earth Stood Still (2008)
For your generosity!Danke für deine Großzügigkeit, für deinen Altruismus. Silent Voice (2009)
A world in which you have few reciprocal partners is a world with a lot less altruism.Und in einer Welt mit nur wenigen passenden Partnern gibt es viel weniger Altruismus. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Extreme altruism.Extremen Altruismus. Charity Case (2011)
You can recognize that your patient is just a very nice, healthy guy, and send him home, or you can consider altruism a symptom.Sie können eingestehen, dass Ihr Patient ein sehr netter, reicher Mann ist, und schicken ihn Heim, oder Sie ziehen Altruismus als Symptom in Betracht. Charity Case (2011)
Perhaps you could assuage your guilt through altruism.Vielleicht kannst du deine Schuld durch Altruismus beschwichtigen. The Speckerman Recurrence (2011)
"Assuage," or "altruism"?"Beschwichtigen" oder "Altruismus"? The Speckerman Recurrence (2011)
But, no, I just... I really got into, like, altruism.Nein, aber ich hatte plötzlich den Altruismus für mich entdeckt. Chronicle (2012)
What does "altruism" mean, Matt?Was bedeutet "Altruismus"? Chronicle (2012)
Altruism.Altruismus. One Percent (2013)
So you're motivated by altruism?Haben Sie das Erbe Ihres Vater aus reinem Altruismus angenommen? Jusqu'au bout du monde (2013)
Empty altruism will not erase what they've done.Hohler Altruismus kann ihre Taten nicht wiedergutmachen. Viper (2014)
What's altruism?Was ist Altruismus? Viper (2014)
You don't believe in altruism?Glauben Sie nicht an Altruismus? I Spit on Your Grave: Vengeance is Mine (2015)
Altruism poses a distinct challenge to the evolutionist.Altruismus stellt ein ernstes Problem für den Evolutionisten dar. From Dancing Mice to Psychopaths (2016)
His altruism saved you.Sein Altruismus hat Sie gerettet. From Dancing Mice to Psychopaths (2016)
That wasn't what it was.Das war kein Altruismus. From Dancing Mice to Psychopaths (2016)
Besides the altruism. Come on, why?Mal ganz ohne Altruismus. Valuation (2016)
That's the beauty of it, when you're altruistic, when you make choices for the greater good of others, it's comes around benefits me as well.Das ist das Schöne am Altruismus. Wenn man Entscheidungen zum Wohle aller trifft, kommt es auch mir zugute. What the Health (2017)
I'm covering both of our asses and that's altruism.Ich rette uns beiden den Arsch, und das ist Altruismus. Connecticut House (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบริสุทธิ์ใจ(n) sincerity, See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTRUISM AE1 L T R UW0 IH2 Z AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舍己[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ, / ] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルトルイズム[orutoruizumu] (n) altruism [Add to Longdo]
愛他主義[あいたしゅぎ, aitashugi] (n) altruism [Add to Longdo]
互恵的利他主義[ごけいてきりたしゅぎ, gokeitekiritashugi] (n) reciprocal altruism [Add to Longdo]
他愛[たあい, taai] (n) altruism [Add to Longdo]
利他[りた, rita] (n) altruism [Add to Longdo]
利他主義[りたしゅぎ, ritashugi] (n) altruism [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top