ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alerted

AH0 L ER1 T AH0 D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alerted-, *alerted*, alert, alerte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you try to enter Andrew's brain while you're making this repair the police will be alerted.ถ้าคุณพยายามเข้าไปในสมองเขาขณะซ่อม ตำรวจจะได้รับแจ้งทันที Bicentennial Man (1999)
Don't you think you should have alerted the government of such a gross overpayment?แล้วคุณไม่คิดบ้างหรือ ว่าคุณควรบอกเจ้าหน้าที่... ...เกี่ยวกับเช็คยอดจ่ายเกินเยอะขนาดนี้ Death Has a Shadow (1999)
Citizens of these regions have been alerted to possible severe food shortages and outbreaks of disease.อาจเกิดปัญหา อาหารขาดแคลนและโรคระบาด Malèna (2000)
My guard alerted me to your status when you arrived.ยาม แจ้งสถานะคุณแล้ว ตั้งแต่คุณมาถึง The Da Vinci Code (2006)
I alerted the police, but they haven't found him yet.ผมได้สำเร็จเป็นนายตำรวจ, แต่ พวกเขาไม่พบกับเขาอีก Art of Fighting (2006)
This morning, we were alerted that he boarded a plane out of the country.เช้านี้ เรารับแจ้งว่า เขาบินออกนอกประเทศไปแล้ว Resistance Is Futile (2007)
Neighbors were alerted when a man ran from the premises wearing only a dog collar.เพื่อนบ้านเกิดเอะใจเมื่อเห็น ชายผู้หนึ่งวิ่งออกจากที่เกิดเหตุ โดยสวมปลอกคอสุนัขอย่างเดียว No Country for Old Men (2007)
MR. BENNET: Now, all that banging has alerted the guards.ตอนนี้มองหาท่อที่ขึ้นสนิม Chapter Nineteen '.07%' (2007)
43 minutes ago, we were alerted to an incident at the wallace bromley medical center.43นาทีที่แล้ว เราได้รับการเตือนเรื่องอุบัติเหตุ ที่ศูนย์การแพทย์ วอลเลซ บรอมเลย์ The Same Old Story (2008)
It just alerted me.และมันเพิ่งเตือนฉัน. Last Man Standing (2008)
Alerted to the bold prison break,เมื่อได้รับการเตือนภัย ถึงการแหกคุกที่อุกอาจนี้ Lair of Grievous (2008)
Well, shouldn't he be alerted?เขาไม่ได้เตรียมพร้อมเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALERTED    AH0 L ER1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alerted    (v) ˈəlˈɜːʴtɪd (@1 l @@1 t i d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top