ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accompanying

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accompanying-, *accompanying*, accompany
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accompanying(adj) ี่ที่เพิ่มเติม, See also: ที่เสริมเข้ามา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accompanying materialวัสดุที่มากับตัวเล่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้ Airplane! (1980)
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา The Princess Bride (1987)
I must ask you to accompany me.เชิญเสด็จมากับกระหม่อม The Man in the Iron Mask (1998)
Prince Mannsfeld is leaving for Prussia... and seeks a prodigy to accompany him.ให้กับ เจ้าชาย แมนเฟลด์ ซึ่งกำลังเสด็จไปยัง ปรัสเซีย และกำลังเฟ้นหาอัจฉริยะ เพื่อตามเสด็จไปเล่นให้พระองค์ฟัง The Red Violin (1998)
A real friend would put his life on the line for them accompany them to hell if need beเพื่อนที่แท้จริงจะต้อง ใส่ใจชีวิตของพวกเขา ต่อให้พวกเขาต้องตกนรกก็ต้องช่วย GTO (1999)
Perhaps I could accompany. Me on the piano, you on the cello.บางทีผมอาจได้เล่นคู่คุณ ผมเล่นเปียโน คุณเล่นเชลโล The Pianist (2002)
I is the most difficult time I accompanied him I know the past, like a fool, I always love the peopleI is the most difficult time I accompanied him I always love the people How can Sex Is Zero (2002)
I am sorry not to accompany you foreverI am sorry not to accompany you forever Sex Is Zero (2002)
That, my dear brother, is a cheese fondue... accompanied by a compote of broccoli and prunes.คุณน้องขา นั้นคือ ชีสฟองดู ไงคะ แต่งหน้าด้วย บร็อคโคลี่ และพรุน The Dreamers (2003)
Her husband was on a business trip so she asked me to accompany her.สามีเธออยู่ระหว่างเดินทางไปติดต่อธุรกิจ... เธอเลยขอให้ไปเป็นเพื่อน Uninvited (2003)
You start with a group of people who wanna invest their money in accompany.เริ่มต้นโดยรวบรวมกลุ่มคน ที่อยากลงทุนในบริษัท The Corporation (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accompanying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accompanying

WordNet (3.0)
attendant(adj) following or accompanying as a consequence, Syn. concomitant, sequent, consequent, ensuant, accompanying, resultant, incidental

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随同[suí tóng, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄨㄥˊ,   /  ] accompanying #19,234 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitforschung { f }accompanying research [Add to Longdo]
Begleitliste { f }accompanying list [Add to Longdo]
Begleitmeldung { f }accompanying message [Add to Longdo]
Begleitpapier { n }; Warenbegleitschein { m }accompanying document [Add to Longdo]
Begleitschreiben { n }accompanying letter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同行[どうこう, doukou] (n, vs) (1) accompanying; travelling together; traveling together; (2) (abbr) same bank #6,995 [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
なえ;なえに;なへに;なべに[nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front [Add to Longdo]
供奉[ぐぶ, gubu] (n, vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall) [Add to Longdo]
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand [Add to Longdo]
随伴[ずいはん, zuihan] (n, vs) (1) attendance; accompanying; following; (2) { math } adjoint [Add to Longdo]
雪腹[ゆきばら, yukibara] (n) back pain due to the cold accompanying a snowfall [Add to Longdo]
添え書き[そえがき, soegaki] (n) accompanying note; postscript [Add to Longdo]
添え状[そえじょう, soejou] (n) accompanying note [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top