ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abodes

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abodes-, *abodes*, abode
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abodes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abodes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abode[N] บ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abode(vt) pt และ pp ของ abide

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of abodeสถานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent abodeถิ่นที่อยู่ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person of no fixed abodeบุคคลผู้มีที่อยู่ไม่แน่นอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usual place of abodeถิ่นที่อยู่ตามปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, gentlemen, is the elegant abode of one Elwood Blues.คุณสุภาพบุรุษนี้เป็นบ้านสวยงามของ เอลวุด บลูส The Blues Brothers (1980)
Welcome to our humble abode.ยินดีต้อนรับ สู่บ้านน้อยของเรา Pride & Prejudice (2005)
Welcome to my humble abode.ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่ต่ำต้อยของผม Unstoppable Marriage (2007)
Well welcome to my humble abodeยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังเล็ก ๆ ของผม Bobby Z (2007)
Welcome to our humble abode.-พ่อก็ไม่รู้ ยินดีต้อนรับสู่บ้านอันแสบอบอุ่นของเรา Inkheart (2008)
Call with all my attorneys, including London and Hong-Kong, it's the estate manager and the direstor of the Peabody foundation.ตามทนายมาให้หมดนะ ที่ลอนดอนกับฮ่องกงด้วย แล้วก็ผู้จัดการเรื่องที่ดิน ผอ.มูลนิธิพีบอดี้.. Loyal and True (2008)
Helena, the Peabodys are keepers, not only of a vast fortune,ไม่ใช่มีแค่ทรัพย์สินนะยะ Loyal and True (2008)
You know Helena Peabody, right?รู้จักเฮเลน่าแล้วใช่ไหม? Loyal and True (2008)
Oh, wait a minute, Helena Peabody.เฮ้.. เดี๋ยวนะ เฮเลน่า เพียบอดี้. Loyal and True (2008)
Eh, Combo. Good to see you. Welcome to my humble abode.เอ๊ะ คอมโบ้ ดีใจที่ได้เจอนายว่ะ ขอต้อนรับสู่กระท่อมเพิิงหมาแหงนเล็กๆของฉันว่ะ Breakage (2009)
This is my humble abode.ทำกันที่นี่แหละ อาคารหลังน้อย Iron Man 2 (2010)
We'll deal with your Magister problem in time. Well, this is my humble abode.เราจะจัดการกับอำมาตย์แน่ ในเวลาเหมาะๆ เอ้อ,นี้บ้านฉัน อยู่พักอันต่ำต้อย I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Oh, god. So, robin, welcome to my humble abode.เอ่อ โรบิน ยินดีต้อนรับ สู้บ้านหลังน้อยนะจ๊ะ Lovely (2010)
I have two Peabodys, a National Press Award, and I've been wounded three times getting stories.ฉันมีนามสกุลสองชื่อ ได้รับรางวัลผู้สื่อข่าวระดับชาติ และฉันได้รับบาดเจ็บสามครั้ง จากการเข้าไปทำข่าว The Couple in the Cave (2010)
Just a reminder that you offered your lovely abode for the fashion's night out planning luncheon tomorrow.แค่โทร.มาเตือนว่าเธอมีข้อเสนออันแสนน่ารักรออยู่ สำหรับคืนแห่งแฟชั่นยาวไปจนถึงมื่อเที่ยงพรุ่งนี้ Belles de Jour (2010)
I could stand onstage in my Badgely Mischka dress and... thank Gabodurey Sidibe for bringing my words to life.ฉันคงจะขึ้นไปยืน อยู่เวทีในชุดของแบดเจอลี มิชคา แล้วก็... . Dream Hoarders (2010)
- Peabody. - Salt.Peabody ซอลท์ Salt (2010)
The greatest structure ever built, the intrepid men of The Night's Watch, the wintry abode of the White Walkers.สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี เหล่าผู้กล้าแห่งไนท์วอท์ช ที่พำนักท่ามกลาง หิมะของไวท์วอล์กเกอร์ The Kingsroad (2011)
It is. My humble abode has 62 bedrooms, 21 full bathrooms, and 18 half-baths.ก็ตามนั้น บ้านนี้มีห้องนอน 62 ห้อง 21 ห้องน้ำแบบเต็มรูปแบบ และห้องน้ำแบบธรรมดาอีก 18 ห้อง Tekken: Blood Vengeance (2011)
This is the traitor Jeong Do Kwang's abode.นี่เป็นที่พักของกบฏจองโดกวางพ่ะย่ะค่ะ Tree with Deep Roots (2011)
Welcome to my humble abode.ยินดีต้อนรับสู้บ้านอันอบอุ่น Into the Dark (2012)
He wore all black, and -- and he was tall -- like "Ichabod Crane" tall.ที่จะรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว เขาใส่ชุดดำทั้งชุด และ---และเขาสูงมาก-- สูงเหมือน "Ichabod Crane" Identity Crisis (2012)
Keep your eye out for Ichabod Crane.พวกนายคอยมองหาอิชาบ็อต เครน Identity Crisis (2012)
Welcome to my humble abode.ขอต้อนรับสู่ที่เรียบๆง่ายๆ One Percent (2013)
I mean, we've got Borden, Lizzy, all the way to Crane, Ichabod.ฉันหมายถึง บอร์เด็น ลิซซี่ ทุกๆวิธีของเครน อิคาบอด Clip Show (2013)
My name is Ichabod Crane.ผมชื่อ อิคาบอด เครน Pilot (2013)
Ichabod, no.อิคาบอด ไม่นะ Pilot (2013)
Ichabod, stay with me.อิคาบอด อยู่กับฉัน Pilot (2013)
It's the Horseman who's been awakened, Ichabod...มันคือชายขี่ม้า ผู้ที่ได้ถูกปลุกขึ้นมา อิคาบอด Pilot (2013)
- You are the First Witness, Ichabod.- ท่านคือพยานผู้พบเห็นคนแรก อิคาบอด Pilot (2013)
Ichabod! We are safe here for now.อิคคาบ็อด เราจะปลอดภัยอยู่ที่นี่ซักพัก Blood Moon (2013)
Conquest, War, Famine and Death, Ichabod.ชัยชนะ สงคราม ความอดอยาก และความตาย อิคคาบ็อด Blood Moon (2013)
You're Ichabod Crane.คุณคือ อิคคาบ็อด เครน Blood Moon (2013)
My name is Ichabod Crane.ผมชื่อ อิคคาบ็อด เครน For the Triumph of Evil (2013)
This is my partner Ichabod Crane.นี่คู่หูฉัน อิคาบ็อด เครน For the Triumph of Evil (2013)
Desist, Ro'kenhrontyes! Ichabod Crane. Leave her be!หยุดเดี๋ยวนี้ โรโคโรนเทยส อิคาบ็อด เครน ปล่อยเธอไป หยุด For the Triumph of Evil (2013)
- Ichabod?- อิคคาบ็อด John Doe (2013)
I'm calling from the history department of Oxford's Merton College regarding your inquiry into a Mr. Ichabod Crane.ดิฉันโทรมาจากภาควิชาประวัติศาตร์ ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เกี่ยวกับการสืบสวนเรื่องของคุณ อิคาบ็อด เครน John Doe (2013)
Ichabod, this place I've been trapped in, it's purgatory.อิคาบ็อด ที่นี่ ที่ๆฉันได้ถูกขังเอาไว้ มันคือแดนชำระบาป John Doe (2013)
Ichabod!อิคคาบ็อด John Doe (2013)
My name is Ichabod Crane.ผมชื่อ อิคาบ็อด เครน The Lesser Key of Solomon (2013)
You, Miss Jennifer Mills... and Mr. Ichabod Crane.ตัวคุณเอง คุณเจนนิเฟอร์ มิลส์ และคุณอิคาบ็อด เครน The Lesser Key of Solomon (2013)
My name is Ichabod Crane.ผมชื่อ อิคคาบ็อด เครน The Sin Eater (2013)
Some real answers. ICHABOD:และค้นหาคำตอบ คำตอบที่แท้จริง The Sin Eater (2013)
It's the horseman who's been awakened, Ichabod, and you along with him.มันคือชายขี่ม้า ผู้ที่ถูกปลุกให้ตื่น อิคคาบ็อด และคุณก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเขา The Sin Eater (2013)
ICHABOD: Sleepy Hollow.สลีพปี้ ฮอลโลว The Sin Eater (2013)
ICHABOD: This is what you do to relax?นี่คือสิ่งที่คุณทำเพื่อผ่อนคลายงั้นเหรอ The Sin Eater (2013)
ICHABOD: I must say, I deeply enjoyed this outing, lieutenant. ABBIE:ผมต้องขอบอกว่าผมค่อนข้างรู้สึกสนุก กับการออกมาเปิดหูเปิดตาครั้งนี้นะผู้หมวด ในช่วงเวลาสั้นๆ ผมรู้สึกว่าเหมือนผมกำลังอยู่บ้านเลย The Sin Eater (2013)
You and Ichabod.คุณและอิคคาบ็อด The Sin Eater (2013)
He can only be stopped by the two witnesses but I'm afraid Ichabod has been abducted.มีเพียงพยานทั้งสองเท่านั้นที่จะหยุดเขาได้ แต่ฉันกลัวว่าอิคคาบ็อดได้ถูกลักพาตัวไปแล้ว The Sin Eater (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abodWhat do you think of our new abode?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนัก[N] residence, See also: abode, Syn. ที่ทำการ, ที่อยู่อาศัย, Count unit: สำนัก
เหย้าเรือน[N] house, See also: home, abode, residence, dwelling-place, , Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, เหย้า, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะเก็บกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาด สำหรับต้อนรับปีใหม่, Count unit: หลัง
คันธกุฎี[N] abode of Lord Buddha, See also: resting-place of Buddha, Thai definition: ที่ประทับของพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
จตุปัจจัย[N] the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine, Example: คนเราทุกคนต้องการปัจจัยสี่หรือจตุปัจจัยในการดำรงชีวิต, Thai definition: เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) ศิลานเภสัช (ยา)
วิมาน[N] paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวสน์[N] house, See also: abode, residence, dwelling place, home, Syn. เรือน, ที่อยู่, บ้าน, Notes: (บาลี)
ตัวเรือน[N] house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count unit: เรือน, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ตั้งรกราก[V] settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
ตั้งหลักแหล่ง[V] settle down, See also: take up residence (/one's abode), Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, Ant. โยกย้าย, อพยพ, Example: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ
ตั้งภูมิลำเนา[V] settle down, See also: take up residence (/one's abode), make a place (/one's home) and settle down there, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งบ้านเรือน, Example: มีพวกเชื้อสายลาวตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง
ตัวเรือน[N] house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ถิ่นฐาน[N] abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai definition: ที่อาศัยทำมาหากิน
ชุมรุม[N] residence, See also: dwelling place, abode, Syn. ที่พัก, ที่อาศัย
สิงสู่[V] dwell, See also: stay (at someone else's abode), Syn. อยู่, Example: เขาสิงสู่อยู่ในบ้านร้างหลังนี้, Thai definition: อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตน
สิงสู่[V] dwell, See also: stay (at someone else's abode), Syn. อยู่, Example: เขาสิงสู่อยู่ในบ้านร้างหลังนี้, Thai definition: อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine   
นิวาส[n.] (niwāt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode   FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development   FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
สิงสู่[v.] (singsū) EN: dwell ; stay (at someone else's abode)   
สิทธิอาศัย [n. exp.] (sitthi āsai) EN: right of abode   
เทวาลัย[n.] (thēwālai) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple   
เทวสถาน[n.] (thēwasathān) EN: temple ; Abode of Gods   FR: temple [m] ; lieu de culte [m]
วิมาน[n.] (wimān) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle   FR: paradis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABODE    AH0 B OW1 D
LABODA    L AA0 B OW1 D AH0
PEABODY    P IY1 B AA2 D IY0
PEABODY'S    P IY1 B AA2 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abode    (v) ˈəbˈoud (@1 b ou1 d)
abodes    (n) ˈəbˈoudz (@1 b ou1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬莱[Péng lái, ㄆㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] Penglai county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong; Penglai, one of three fabled islands in Eastern sea, abode of immortals; by extension, fairyland, #21,945 [Add to Longdo]
方丈[Fāng zhang, ㄈㄤ ㄓㄤ˙, ] one of three fabled islands in Eastern sea, abode of immortals, #23,259 [Add to Longdo]
蜗居[wō jū, ㄨㄛ ㄐㄩ, / ] snail's home; fig. humble abode, #29,403 [Add to Longdo]
凶宅[xiōng zhái, ㄒㄩㄥ ㄓㄞˊ, / ] inauspicious abode; haunted house, #85,478 [Add to Longdo]
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, / ] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱 [Add to Longdo]
蜗庐[wō lú, ㄨㄛ ㄌㄨˊ, / ] snail's hut; fig. humble abode; my little hut [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthalt {m}; Wohnsitz {m}abode; dwelling [Add to Longdo]
Winteraufenthalt {m}winter abode [Add to Longdo]
aushalten; ertragen | aushaltend; ertragend | ausgehalten; ertragento abide {abode, abided; abode, abided} | abiding | abode [Add to Longdo]
bleiben; erwarten | bleibend; erwartend | gebliebento abide {abode, abided; abode, abided} | abiding | abode [Add to Longdo]
einhalten; sich halten (an); befolgen; (Folgen) tragento abide {abode, abided; abode, abided} (by) [Add to Longdo]
verweilen | verweilendto abide {abode, abided; abode, abided} | abiding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
寓居[ぐうきょ, guukyo] (n,vs) temporary abode; staying on a temporary basis [Add to Longdo]
終の棲家;終の住処;終の栖;終のすみか;終の住み処[ついのすみか, tsuinosumika] (n) one's final abode [Add to Longdo]
宿り[やどり, yadori] (n,vs) lodging abode; shelter [Add to Longdo]
拙宅[せったく, settaku] (n) (hum) one's home; one's humble abode [Add to Longdo]
草堂[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode [Add to Longdo]
伏魔殿[ふくまでん, fukumaden] (n) abode of demons; hotbed (of graft); pandemonium [Add to Longdo]
侘住い;佗住い;佗住居[わびずまい, wabizumai] (n) solitary life; wretched abode [Add to Longdo]
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top