ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abba

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abba-, *abba*
Possible hiragana form: あっば
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbacy(n) อำนาจของอธิการในวัดวาอาราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
cabbage(แคบ'บิจฺ) { cabbaged, cabbaging, cabbages } n. กะหล่ำปลี, ผักคะน้า, เงิน, ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) , วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส, ตำแหน่งอธิการวัด
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
cabbala(n) คาถาอาคม, เวทมนตร์คาถา, สิ่งลึกลับ
scabbard(n) ปลอกมีด, ฝักดาบ, ซองมีด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it still lists Malik Yusef, Abbas Khalef, and Howard Ziad as Iraqi doctors who worked on the program.แต่ยังคงมีรายชื่อ มาลิค ยูซุฟ แอบบา คาห์ลิฟ และ โฮเวิร์ด ซีอัด คณะแพทย์ชาวอิรัก เป็นคนที่ทำงาน ภายในโครงการนี้ Fracture (2009)
Isn't the title of an Abba song?นั่นไตเติ้ลของเพลงแอบบา? And the Pretty Problem (2011)
Fatima Ali, first wife of Abbas Ali.ฟาติมะ อาลี ภรรยาคนแรกของอับบาส อาลี The Smile (2012)
Fatima Ali, first wife of Abbas Ali.ฟาติมะ อาลี ภรรยาคนแรกของอับบาส อาลี Beirut Is Back (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัก[fak] (n) EN: sheath ; scabbard ; case  FR: gaine [ f ] ; fourreau [ m ]
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[kaēng som phak bung] (xp) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies
กะหล่ำปลี[kalam-plī] (n) EN: cabbage  FR: chou cabus [ m ] ; cabus [ m ]
กะหล่ำปลีแดง[kalam-plī daēng] (n, exp) EN: red cabbage
กะหล่ำปลีพันเต้าหู้[kalam-plī phan taohū] (xp) EN: bean curd wrapped in cabbage
กะหล่ำปลีม่วง[kalam-plī muang] (n, exp) EN: red cabbage   FR: chou rouge [ m ]
กะหล่ำปลีสีม่วง[kalam-plī sī muang] (n, exp) EN: red cabbage   FR: chou rouge [ m ]
กงไฉ่[kong chai] (n, exp) EN: pickled cabbage
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์[Mahāwihān Wēsminstoē] (n, prop) EN: Westminster Abbey  FR: abbaye de Westminster [ f ]
ผักบุ้ง[phakbung] (n) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory  FR: liseron d'eau [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abba
abbas
abbado
abbasi
abbate
abbatiello

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ,   ] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005 #13,673 [Add to Longdo]
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ,  ] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel) #43,049 [Add to Longdo]
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ,   ] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau { m } [ chem. ] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation [Add to Longdo]
Abbau { m }; Demontage { f }dismantling [Add to Longdo]
Abbau { m } (von Bodenschätzen)working; exploitation [Add to Longdo]
Abbau { m } (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbaubarkeit { f }degradability [Add to Longdo]
Abbauleistung { f }degradation capacity [Add to Longdo]
Abbauprodukt { n } [ chem. ]decomposition product [Add to Longdo]
Abbauprodukt { n } [ biol. ]product of catabolism [Add to Longdo]
abbauen; demontieren; ausräumen | abbauend; demontierend; ausräumend | abgebaut; demontiert; ausgeräumtto dismantle | dismantling | dismantled [Add to Longdo]
abbauento take down [Add to Longdo]
abbauento remove [Add to Longdo]
abbauen; fördern; schürfen; graben (Bergbau)to mine [Add to Longdo]
abbaubar { adj } [ chem. ]degradable [Add to Longdo]
abbaubar { adj }decomposable [Add to Longdo]
abbauen; abschwächento relieve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むろ, muro] (n, n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) #684 [Add to Longdo]
[さや, saya] (n) scabbard #14,502 [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
カバラ[kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition) [Add to Longdo]
キャベツ[kyabetsu] (n) cabbage; (P) [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]
サバティカルイヤー[sabateikaruiya-] (n) sabbatical year [Add to Longdo]
ザワークラウト;ザウアークラウト;ザワークラフト;ザウアクラウト[zawa-kurauto ; zaua-kurauto ; zawa-kurafuto ; zauakurauto] (n) sauerkraut (i.e. pickled cabbage) (ger [Add to Longdo]
チャールズバベイジ[cha-ruzubabeiji] (n) { comp } Charles Babbage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採掘[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abba \Ab"ba\ ([a^]b"b[.a]), n. [Syriac abb[=a] father. See
   {Abbot}.]
   Father; religious superior; -- in the Syriac, Coptic, and
   Ethiopic churches, a title given to the bishops, and by the
   bishops to the patriarch.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top