ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aam

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aam-, *aam*
Possible hiragana form: ああん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)

English-Thai: Nontri Dictionary
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ

CMU English Pronouncing Dictionary
AAMODT AA1 M AH0 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
イサザアミ[, isazaami] (n) (1) Neomysis awatschensis (shrimp); (2) (obs) Neomysis intermedia (shrimp) [Add to Longdo]
クロイサザアミ[, kuroisazaami] (n) (obs) (See イサザアミ・1) Neomysis awatschensis (shrimp) [Add to Longdo]
ケカアミ[, kekaami] (n) crosshatching [Add to Longdo]
ベータアミロイド[, be-taamiroido] (n) beta-amyloid [Add to Longdo]
ヨーロッパ雨燕[ヨーロッパあまつばめ;ヨーロッパアマツバメ, yo-roppa amatsubame ; yo-roppaamatsubame] (n) (uk) common (Eurasian) swift (Apus apus) [Add to Longdo]
γアミノ酪酸;ガンマアミノ酪酸[ガンマアミノらくさん, ganmaamino rakusan] (n) (See GABA) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aam \Aam\ ([add]m or [aum]m), n. [D. aam, fr. LL. ama; cf. L.
   hama a water bucket, Gr. ?]
   A Dutch and German measure of liquids, varying in different
   cities, being at Amsterdam about 41 wine gallons, at Antwerp
   361/2, at Hamburg 381/4. [Written also {Aum} and {Awm}.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AAM
     Automatic Acoustic Management (ATA, HDD)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aam /am/
  aum

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top