ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeiten

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeiten-, *zeiten*
Possible hiragana form: ぜいてん
German-Thai: Longdo Dictionary
Zeiten(n) |pl.|, See also: Zeit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitenbereiche {pl} [photo.]shutter speed range [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
租税転嫁[そぜいてんか, sozeitenka] (n) shifting of tax; tax shifting [Add to Longdo]
免税店[めんぜいてん, menzeiten] (n) duty-free store [Add to Longdo]
免税点[めんぜいてん, menzeiten] (n) tax exemption limit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zeiten /tsaitən/ 
   tenses; times

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top