ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wohnung

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wohnung-, *wohnung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohnung {f} | Wohnungen {pl} | eine Wohnung suchenflat; apartment [Am.] | flats; apartments | to look for a flat [Add to Longdo]
Wohnung {f}; Wohnhaus {n}dwelling [Add to Longdo]
Wohnung {f} | Wohnungen {pl}habitation | habitations [Add to Longdo]
Wohnung {f} | Wohnungen {pl}tenement | tenements [Add to Longdo]
Wohnungsamt {n}housing office [Add to Longdo]
Wohnungsbau {m}house building [Add to Longdo]
Wohnungsgeldzuschuss {m}residential allowance [Add to Longdo]
Wohnungsmangel {m}housing shortage [Add to Longdo]
Wohnungsnot {f}housing shortage [Add to Longdo]
Wohnungssuche {f}house hunting [Add to Longdo]
Wohnungsvermittlung {f}; Zimmervermittlung {f}accommodation bureau [Add to Longdo]
Wohnungswechsel {m}change of residence [Add to Longdo]
Wohnung wechselnto shift [Add to Longdo]
Wohnungapt. : apartment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
住まい[すまい, sumai] Wohnung, Adresse [Add to Longdo]
住宅[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]
住居[じゅうきょ, juukyo] Wohnung [Add to Longdo]
[ぼう, bou] WOHNUNG EINES PRIESTERS, (BUDDH.) PRIESTER [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wohnung /voːnuŋ/ 
   apartment [Am.]; dwelling; flat; habitation; tenement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top