ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tusks

T AH1 S K S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tusks-, *tusks*, tusk
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tusksเขี้ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No other boar has those tusks.ไม่มีหมูป่าอื่น ๆ ที่มีงาที่ Princess Mononoke (1997)
- Tusks?- เขี้ยวยาว 50 First Dates (2004)
Their tusks. Also their male parts can get pretty gigantic.เขี้ยวยาวก็ใช่ และก็ส่วนที่เป็นชายของมัน สามารถขยายได้ใหญ่มาก 50 First Dates (2004)
Still, those tusks might be worth a bit.ยังอีัก งามันอาจทำให้คุณแย่นะ Episode #2.6 (2008)
♪ the boar's great tusks, they boded ill ♪# ถูกแทงด้วยเขี้ยวหมูป่า เป็นลางร้าย # Fire and Blood (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีดอ[n.] (sīdō) EN: male elephant with short tusks   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUSKS    T AH1 S K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tusks    (n) tˈʌsks (t uh1 s k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯牙[しが, shiga] (n) teeth (and tusks) [Add to Longdo]
爪牙[そうが, souga] (n) claws and tusks; devious design; right-hand man [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top