ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthening

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthening-, *strengthening*, strengthen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง Suspiria (1977)
Because I am strengthened by your rejection.เพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปฏิเสธของคุณ The Russia House (1990)
Stand aside. Dancing strengthens the legs.ถอยไป มันต้องใช้ท่อนขาที่แข็งแรงของนักเต้น Mannequin: On the Move (1991)
Strengthen the spirit of one of the best training methodsการฝึกที่ดีคือต้องทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง Sex Is Zero (2002)
We need to strengthen the spirit ofพวกฉันจะทำให้นายกล้าให้ได้ Sex Is Zero (2002)
The reason I am seeking to strengthen our weapons is for BuYeo.เหตุผลที่ข้าพยายามเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับอาวุธของพวกเราก็เพื่อพูยอ Episode #1.8 (2006)
Young-Po, you will assist General Heuk-Chi in strengthening national defense.ยองโพ เ้จ้าช่วยท่านนายพลฮุกชินิน ในการเพิ่มการป้องกันเมือง Episode #1.8 (2006)
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Match Point (2005)
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น Train Man (2005)
And to strengthen this new Christian tradition..และเพื่อให้ทฤษฏี ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้น The Da Vinci Code (2006)
Isn't learning wushu able to strengthen the body?ไหนบอกว่าฝึกยุทธทำให้ร่างกายแข็งแรง? Fearless (2006)
Is purely to strengthen your body?เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงงั้นหรือ? Fearless (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengtheningThe key to raising every soldier into a great warrior is in strengthening training.
strengtheningThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
strengtheningThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
strengthening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strengthening

WordNet (3.0)
strengthening(n) becoming stronger, Ant. weakening
strengthening(n) the act of increasing the strength of something, Ant. weakening

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Strengthening

a. That strengthens; giving or increasing strength. -- Strength"en*ing*ly, adv. [1913 Webster]


Strengthening plaster (Med.), a plaster containing iron, and supposed to have tonic effects.
[1913 Webster]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関係強化[かんけいきょうか, kankeikyouka] (n, vs) strengthening of relations [Add to Longdo]
強含み[つよふくみ, tsuyofukumi] (n) strengthening; strong tone; strong feeling [Add to Longdo]
強兵[きょうへい, kyouhei] (n) powerful army; strengthening of the military [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top