ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spectators

S P EH1 K T EY0 T ER0 Z   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectators-, *spectators*, spectator
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
Spectators have to stay outside the city walls.ผู้ชมต้องพักข้างนอกกำแพงเมือง The Sorcerer's Shadow (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spectatorsAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
spectatorsA mere 529 spectators watched the game.
spectatorsIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
spectatorsIt would demoralize the opposing team to give it the razz from the spectators' side.
spectatorsSpectators gathered as he climbed into the plane.
spectatorsThe band entertained the spectators at the parade.
spectatorsThe eager spectators crowded into the stadium.
spectatorsThe judge bound the spectators to keep quiet.
spectatorsThere were more spectators than I had expected.
spectatorsThe spectators at the baseball match cheered their team on.
spectatorsThe spectators were excited by his home run.
spectatorsThe spectators were moved by her graceful performance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เข้าชมการแสดง[N] audience, See also: spectators, onlookers, Syn. ผู้ชม, ผู้ดู, Example: หน้างานมีการขายของที่ระลึกให้ผู้เข้าชมการแสดงได้ซื้อหาเก็บไว้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่มาดูหรือมาฟังการแสดงนั้นๆ โดยซื้อตั๋ว ที่นั่งตามราคาที่กำหนดไว้ เป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTATORS S P EH1 K T EY0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spectators (n) spˈɛktˈɛɪtəz (s p e1 k t ei1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) [Add to Longdo]
看客[かんかく;かんきゃく, kankaku ; kankyaku] (n) spectators; visitors; audience [Add to Longdo]
観客[かんきゃく, kankyaku] (n) audience; spectator; spectators; (P) [Add to Longdo]
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P) [Add to Longdo]
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience [Add to Longdo]
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top