ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schmiergeld

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schmiergeld-, *schmiergeld*, schmiergel
German-Thai: Longdo Dictionary
Schmiergeld(n slang) |das, nur Sg.| เงินสินบน, เงินว่าจ้างให้ทำในสิ่งไม่ควร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmiergeld {n}payola [Add to Longdo]
Schmiergeld {n}; Schmiergelder {pl}bribemoney [Add to Longdo]
Schmiergelder {pl}slush fund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schmiergeld /ʃmiːrgɛlt/ 
   bribemoney; payola

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top