ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schafhirte

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schafhirte-, *schafhirte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schafhirte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schafhirte*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the shepherd boy, did he die from the sheep's disease too ?Und der Schafhirte, ist er auch an der Krankheit der Schafe verstorben? The Story of Ruth (1960)
What does your husband think of that shepherd?Was sagt denn Ihr Mann zu diesem Schafhirten? Tout l'or du monde (1961)
Did you hear what I said?Das Haus, das Sie hier oben am Berghang sehen, mit der berühmten Heilquelle, gehört Herrn Dumont. Das ist der bekannte Schafhirte 'Toine. Tout l'or du monde (1961)
Well, that is, I was at first. But then I went up there into the hills and I came across this shepherd who'd broken his leg.Na ja, zuerst schon, aber dann bin ich den Berg da rauf, und dort war ein Schafhirte, der sich das Bein gebrochen hatte. The Moon-Spinners (1964)
Yes. To the simple shepherds and tribesmen of early Greece, creatures like that would have been gods.Für die einfachen Schafhirten und Stammesleute im frühen Griechenland wären sie Götter gewesen. Who Mourns for Adonais? (1967)
He can't have heard about your goatherd yet-Die können noch nichts vom Schafhirten gehört haben. Figures in a Landscape (1970)
Occupation? - Shepherd.SchafhirteEverything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
- A shepherd?- SchafhirteEverything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Where is the little boy who looks after the sheep?Wo ist der kleine SchafhirteThe Search (1976)
I read that german sheperd killed himself there because he couldn't understand German.In dieser Einöde. Da brachte sich gerade ein Schafhirte um, weil er die Umgebung nicht mehr ertrug. The Party (1980)
Don't just stand in the doorway like some lonesome sheepherder.Steh nicht so verloren unter der Tür wie ein einsamer SchafhirteThe Right Stuff (1983)
They are living in the mountains at the home of a shepherd named Patinoff.Sie leben in den Bergen, im Hause eines Schafhirten namens Patinoff. Every Time She Smiles (1986)
On account of their special relationship with sheep, shepherds are disqualified.Wegen ihrer besonderen Beziehung zu Schafen werden Schafhirten disqualifiziert. Drowning by Numbers (1988)
Where's the guardian's shepherd's hook?Wo ist der Stab des schützenden Schafhirten? Peter Grimes (1995)
Where's the guardian's shepherd's hook?Wo ist der Stab des schützenden Schafhirten? Peter Grimes (1995)
Have a seat.Ein Aufschlag von sechs Prozent wurde erhoben, um das verlorene Einkommen der tarkaleanischen Schafhirten auszugleichen. Rejoined (1995)
I wanna be a shepherd. Really?- Ich möchte Schafhirte werden. Good Will Hunting (1997)
- You're the shepherd.- Du bist der SchafhirteGood Will Hunting (1997)
Shepherd.SchafhirteGood Will Hunting (1997)
You look like a sheep-humping highlander!Ist es was, schottischer SchafhirteTo End All Wars (2001)
From the simple truth that is known to every shepherd and footman... that the only thing of value in this life is to love... and be loved.Vor der einfachen Wahrheit, die jedem Schafhirten und Lakaien bekannt ist: Das Einzige, das in der Welt von Wert ist, ist zu lieben und geliebt zu werden. Vanity Fair (2004)
It was Philip, the one-eyed, who changed all this uniting tribes of illiterate sheepherders from the high and lowlands.Philip der Einäugige änderte all das. Er vereinte die Stämme der ungebildeten Schafhirten aus den Bergen... und den Niederungen. Alexander (2004)
Sheepherders?König über wen? Über Schafhirten? Alexander (2004)
Maybe the Goddam sheep rachers were off.Vielleicht waren diese verdammten Schafhirten abgehauen. Brokeback Mountain (2005)
Kanwarlal... had he been so wise, he wouldn't have been a shepherd.Wenn er so klug wäre, wäre er dann SchafhirtePaheli (2005)
We're like goddamn sheepherders.Wir sind doch nur Schafhirten. Gridiron Gang (2006)
Kind of like a shepherd right?Wie diese Schafhirten, oder? Legendary Assassin (2008)
We nomads believe that when we die... the wolf can guide our spirits to heaven.Wir Schafhirten glauben, nach unserem Tod wird ein Wolf unsere Seele in den Himmel tragen. Legendary Assassin (2008)
The counselor's flat-top readers are calculating with the boy's and the sheep hoarder's.Dem Berater seine Gedanken sind bereit sich mit dem Jungen und dem Schafhirten zu vereinen. Insheeption (2010)
Please.Du bist bloß der Sohn eines Schafhirten. Broken (2012)
You're still just a shepherd pretending to be a prince.Du bist nur ein Schafhirte, der sich als Prinz ausgibt. Child of the Moon (2012)
So let's focus on the good souls who will be worshiping here, the children who'll be learning, and the wise shepherds who will be guiding their flock as under the... Under the eyes of a merciful God.Denken wir an die, die hier ihren Gottesdienst abhalten, die Kinder, die hier lernen, und die weisen Schafhirten, die ihren Schäfchen den Weg weisen werden, unter den Augen eines barmherzigen Gottes. Resignation (2013)
You're into shepherds?Stehst du auf Schafhirten? La traque (2015)
They're just the local shepherds.Nur die Schafhirten. 13 Hours (2016)
I got a couple of local shepherds walking.Ein paar Schafhirten sind untewvegs. 13 Hours (2016)
Deliver me, Lord, of all people, your loyal shepherd in this time of great peril!Beschütze mich, Lord, vor all den Leuten, dein loyaler Schafhirte in Zeiten des grauen wie diesen! A Kingdom Unto Itself (2016)
'I took you from the pasture from guarding your sheep to make you shepherd over my people, even over all Israel.'"'Lch habe dich, den Schafhirten, vom Felde geholt... damit du der Hirte meines Volkes, des Landes Israel, wirst.'" David and Bathsheba (1951)
This shepherd boy found something.Der Schafhirte hat irgendwas gefunden. The Mole People (1956)
When the shepherd cried wolf, they believed him.Wenn der Schafhirte falschen Alarm gegeben hat, wurde ihm geglaubt. The Giant Claw (1957)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schafhirt {m} | Schafhirten {pl}shepherd | shepherds [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top