ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hirte

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hirte-, *hirte*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shirted(เชิร์ท'ทิด) adj. สวมเสื้อเชิ้ต
thirteen(เธอ'ทีน) n.,adj. สิบสาม
thirteenth(เธอ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่สิบสาม

English-Thai: Nontri Dictionary
thirteen(adj) สิบสาม
thirteen(n) สิบสาม,จำนวนสิบสาม,เลขสิบสาม
thirteenth(adj) ที่สิบสาม
thirteenth(n) วันที่สิบสาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hirtellous-ขนหยาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa leūang) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement   FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
ผู้เสื้อแดง [n. exp.] (phū seūa daēng) EN: red-shirt ; red-shirted protester   
สิบสาม[num.] (sip-sām) EN: thirteen ; 13   FR: treize ; 13
๑๓ (สิบสาม)[num.] (sip-sām) EN: 13 (thirteen)   FR: 13 (treize)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirtenbrief {m}pastoral letter [Add to Longdo]
Hirtenstab {m}; Bischofsstab {m}crook [Add to Longdo]
Hirtenregenpfeifer {m} [ornith.]Kittlitz's Sand Plover [Add to Longdo]
Hirtenmaina [ornith.]Common Mynah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーティーン[, sa-tei-n] (n) thirteen [Add to Longdo]
国士無双[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand) [Add to Longdo]
十三[じゅうさん, juusan] (n) 13; thirteen; (P) [Add to Longdo]
十三仏[じゅうさんぶつ, juusanbutsu] (n) {Buddh} (See 不動明王,釈迦如来,文殊菩薩,普賢菩薩,地蔵菩薩,弥勒菩薩,薬師如来,観世音菩薩,勢至菩薩,阿弥陀如来,阿しゅく仏,大日如来,虚空蔵菩薩) the thirteen buddhas, bodhisattvas and wisdom kings [Add to Longdo]
神道十三派[しんとうじゅうさんぱ, shintoujuusanpa] (n) (See 教派神道) the thirteen sects of Sect Shinto (Fuso-kyo, Taisha-kyo, Jikko-kyo, Konko-kyo, Kurozumi-kyo, Misogi-kyo, Ontake-kyo, Shinri-kyo, Shinshu-kyo, Shinto Shusei-ha, Shinto Taikyo, Taisei-kyo, Tenri-kyo) [Add to Longdo]
彼岸桜[ひがんざくら;ヒガンザクラ, higanzakura ; higanzakura] (n) (1) (uk) (See 江戸彼岸) higan cherry (species of weeping cherry tree, Prunus subhirtella); early-flowering cherry (around the spring equinox); (2) (col) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula) [Add to Longdo]
丙子[ひのえね;へいし, hinoene ; heishi] (n) (See 干支) thirteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top