Search result for

pullovers

(66 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pullovers-, *pullovers*, pullover
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pullovers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pullovers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pullover[N] เสื้อที่ถอดออกทางศรีษะ, Syn. slipover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean is it a pullover?ถอดได้ใหม Eating Out (2004)
Come on, Nick, give me my sweater.Komm schon, Nick, gib mir meinen PulloverThe Travelling Man (1980)
Well, it sure looks like my sweater.Ja, sieht aus wie mein PulloverThe Travelling Man (1980)
A suit, shirts, jumpers Bruxelles is a cold place.Pack den blauen Anzug und Hemden ein und zwei Pullover, denn in Brüssel ist es kalt. The Taming of the Scoundrel (1980)
Do you like the costume?Geht das mit dem Pullover so? The Umbrella Coup (1980)
Sandy, I knitted this sweater for you myself.Sandy, ich habe Ihnen den Pullover gestrickt. Stardust Memories (1980)
I'll get you your sweater.Ich hol dir deinen PulloverAbsence of Malice (1981)
And I want 14 of these sweaters, all green.Und ich möchte 14 von diesen Pullovern. Arthur (1981)
- I don't wear sweaters.- Ich trage keine PulloverArthur (1981)
Give me your sweater.Gib mir deinen PulloverPossession (1981)
- That's a new sweater.- Ein neuer PulloverThief (1981)
I've got a sweater for you.- Ja, einen Pullover. Wenn er dir zu wenig The Troops & Troop-ettes (1982)
I should have bought a guitar, instead of a sweater.Hätte ich das gewusst, hätte ich dir statt des Pullovers... lieber 'ne Gitarre geschenkt, damit du ihr einen jodeln kannst wie Romeo! The Troops & Troop-ettes (1982)
You better put on your sweater.Ziehen Sie Ihren Pullover über. Missing (1982)
- Maybe another sweater.- Noch ein PulloverRocky III (1982)
Will you take it off, please?Zieh ihm bitte den Pullover aus. The King of Comedy (1982)
It must be because of my pullover, that the women go after you.Es muss an meinem Pullover liegen, dass die Frauen dir so nachlaufen. Teil 1 (1984)
Please take off your pullover.Bitte zieh den Pullover aus. Teil 4 (1984)
I bought this sweater in India.Ich habe diesen Pullover in Indien gekauft. Goliath Returns (1984)
Fix him a drink. And show him the new cashmeres.Biete ihm einen Drink an und zeige ihm die neuen KaschmirpulloverThe Great McCarthy (1984)
-No, Mother. And what about that outrageous tale about how you got your sweater ruined?Und was ist mit der lächerlichen Erklä- rung für den verschmutzten PulloverDouble Agent (1984)
I need medium starch, uh, on the shirts and this sweater really has to be blocked.Diese Hemden müssen, äh, gestärkt werden, und dieser Pullover muss gestopft werden. Lost and Found (1984)
Uh, aftershave, a couple of sweaters and a small but provocative selection of wines. Huh?Aftershave, Pullover und eine kleine, aber feine Weinkollektion. Remembrance of Things Past (1984)
I dreamed about a guy in a dirty red and green sweater.- Von einem Mann. Er war dreckig und trug einen rot-grünen PulloverA Nightmare on Elm Street (1984)
Do you mind if I take off my sweater?Soll ich vielleicht meinen Pullover ausziehen? Paris, Texas (1984)
Well, he was wearing a red argyle sweater and tan trousers and red shoes.Er hatte einen roten Pullover und dunkle Hosen an. Und rote Schuhe. Sixteen Candles (1984)
Pants, a turtleneck. He wore a black ski mask.Schwarze Hose, Rollkragenpullover und schwarze Skimaske. Jagged Edge (1985)
Have a sweater.Hier ist ein PulloverMuzzy in Gondoland (1986)
And I remember snowdrifts that would bury whole parking lots, icicles longer than a hockey stick, and being stuck with three layers of clothing.Die Schneewehen begruben die Parkplätze, es gab riesige Eiszapfen und man musste oft drei Pullover anziehen. The Wish Child (1986)
The type of party that did away with frostbite did away with most of the clothing too.Hier hatte man keine Erfrierungen zu befürchten und von Pullovern gab es keine Spur. The Wish Child (1986)
Red sweater, just like last year.Roter Pullover, wie letztes Jahr. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Look what you did to my sweater!Schau mal, wie mein Pullover jetzt aussieht! Jumpin' Jack Flash (1986)
-Just put the icing on the cake... -Liz. -Liz.Die Glasur gehört auf den Kuchen, nicht auf ihren neuen PulloverJumpin' Jack Flash (1986)
It's a sweater!Es ist ein Pullover¡Three Amigos! (1986)
i mean, she was impossible to live with, so i left.Möchtest du gerne ein Pullover sein? A Little Bit of Soap (1987)
It looks a little like ...Zieh den Pullover aus. ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
That's my name. Ask me again, and i'll tell you the same. Alf ?Ich würde sie an einem großen Pullover reiben und sie an der Decke des Weißen Hauses befestigen. Hail to the Chief (1987)
anything it wants to.Kate besprüht sie und eine Minute später ist sie groß genug, um einen Pullover zu tragen. Dann hast du sie besprüht. La Cuckaracha (1987)
That guy in the red sweater, did he give it to him?Der Kerl in dem roten Pullover. - Vielleicht hat er ihn bekommen? Out in the Cold (1987)
Hey, the guy in the red sweater.Da fährt der Mann im roten PulloverOut in the Cold (1987)
A cashmere sweater, a CD player,Einen Kaschmir-Pullover, einen CD-Player... Buck Can Do It (1987)
Al, will you put down Tiffany's sweater?Legst du wohl Tiffanys Pullover hin? Earth Angel (1987)
You know, Peg, her sweater smells like sunshine.Weißt du, Peg... ihr Pullover riecht nach Sonne. Earth Angel (1987)
His information can usually be bought for a, uh, cashmere sweater or a case of champagne.Man kann seine Informationen für einen Kaschmir-Pullover oder eine Kiste Champagner kaufen. The Khrushchev List (1987)
I live in moth-eaten sweaters and wool slacks.Ich trage Pullover mit Mottenlöchern und wollene Unterhosen. 84 Charing Cross Road (1987)
I had time to knit you a sweater.Ich hatte trotzdem Zeit, Ihren Pullover zu stricken. The Cry of the Owl (1987)
Look, there's evidence on my sweater!Da sind Beweise auf meinem PulloverThe Lost Boys (1987)
And what about this patch? Oh, yes... the Sunday jacket, Bengta said."Für den Sonntagspullover", sagte deine Mutter. Pelle the Conqueror (1987)
It'll last longer that way. Be careful with your shirt.Pass auf den Pullover auf, den ich geflickt habe. Pelle the Conqueror (1987)
You're lucky that you had your jacket and sweater on.Sie hatten Glück, dass Sie eine Jacke und einen Pullover anhatten. Suspect (1987)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pullover    (n) (p u1 l ou v @ r)
pullovers    (n) (p u1 l ou v @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pullover {m}; Pulli {m} | Pullover {pl}sweater [Am.]; pullover; jumper | sweaters; pullovers; jumpers [Add to Longdo]
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover [Add to Longdo]
Pullunder {m}tank top; sleeveless pullover [Add to Longdo]
Rollkragenpullover {m}roll-neck sweater; roll-necked sweater [Add to Longdo]
Schlabberpullover {m}sloppy joe [Add to Longdo]
Du hast den Pullover (Sweater) verkehrt an.You've got your sweater on back to front. [Add to Longdo]
Du hast den Pullover (Sweater) verkehrt an.You've got your sweater on backwards. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プルオーバー[, puruo-ba-] (n) pullover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套衫[tào shān, ㄊㄠˋ ㄕㄢ, ] a pullover [Add to Longdo]
套衫儿[tào shān r, ㄊㄠˋ ㄕㄢ ㄖ˙, / ] a pullover [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top