ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

possessives

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possessives-, *possessives*, possessive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา possessives มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *possessives*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possessive[ADJ] เกี่ยวกับการครอบครอง, Syn. persevering, maintaining, Ant. unpossessive
possessiveness[N] ความเป็นเจ้าของ, See also: การยึดครอง, การเป็นเจ้าของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possessive(พะเซส'ซิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สัมพันธการก,รูปแบบแห่งการครองครอง., See also: possessiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Misa abandoned the possessive right of the Death Note.มิสะทิ้งสิทธิการครอบครองสมุตโน้ตแล้ว Death Note: The Last Name (2006)
You're so possessive, my daughter.เธอครอบครองฉันหมดเลยล่ะจ้า คุณลูกสาว Cinderella (2006)
- possessive.- ควบคุมครอบครองทุกอย่าง The Pull (2008)
Is methodical, possessive. He'll always own them.มีแบบแผน แสดงความครอบครอง เขาเป็นเจ้าของพวกหล่อน ...A Thousand Words (2010)
Wouldn't he be too possessive to share his partner?เขาไม่น่ายอมแบ่งปันคู่กับคนอื่น Compromising Positions (2010)
But I just spent the last year of my life playing Marie Antoinette to Prince Possessive.แต่ปีที่แล้วฉันเพิ่งจะกลายไปเป็น มารี อองตัวเน็ต ทรัพย์สินของเจ้าชาย Salon of the Dead (2012)
Suren is a royal, a very high-strung, very possessive royal!ซูเรนคือเชื้อพระวงศ์ หงุดหงิดง่าย เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ชอบเป็นเจ้าของ Addicted to Love (2012)
Don't be possessive, cherie.นี่มันคดีของผม อย่าทำเป็นหวงไปนักเลย The Gunk in the Garage (2012)
He was possessive and jealous and violent.ทำตัวเป็นเจ้าของ ขี้หึง และใช้ความรุนแรง (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Based on Maeve's description of the unsub in her letters, he seems like a classically possessive stalker.ดูจากการที่เมฟเขียนอธิบาย เรื่องอันซับในจดหมายเธอ เขาดูเหมือนพวกสะกดรอยตามที่หมกมุ่นอย่างมาก Zugzwang (2013)
You can't do this. Okay, were you this possessive before?เฮ้ คุณอยากจะไปที่อื่นบ้างมั้ย Kidnapped (2013)
I've been possessive. I do know that.แม่เคยมีลูกมาตลอด แม่รู้ดี The Replacements (2013)
You getting possessive already?ไม่หรอกค่ะ ไม่ ฉันรู้จักคุณ Fearful Pranks Ensue (2013)
You mean she was possessive. No, the bitch was possessed.คุณหมายถึงเธอเป็นเจ้าของ ไม่มีสุนัขถูกครอบงำ A Haunted House 2 (2014)
We weren't being possessive of the climb.เราไม่ได้หวงการไต่ Meru (2015)
He is possessive.เขาเป็นพวกขี้หวง Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
I'm possessive. Terribly possessive.Ich bin possessiv, schrecklich possessivClaire's Knee (1970)
You shouldn't be.Man darf nicht possessiv sein. Claire's Knee (1970)
I'm very possesive.Ich bin schrecklich possessivGreedy Guts (2000)
It doesn"t do to be too possessive, Andrew.Es bringt nichts, zu possessiv zu sein, Andrew. The Tailor of Panama (2001)
Like I'd ever dry myself with something that has a possessive pronoun on it.Als würd ich mich je mit etwas abtrocknen, auf dem ein Possessivpronomen steht. The Spoiler Alert Segmentation (2013)
Possessive dative!Possessiver Dativ. Le datif possessif. Mia Madre (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessivThe relative pronoun 'that' has two states, a nominative case and objective case, but there is no possessive case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวง[V] be grudge, See also: be possessive, Syn. ตระหนี่, งก, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: หล่อนหวงลูกยังกับงูจงอางห่วงไข่, Thai definition: ไม่อยากให้, สงวนไว้, กันไว้
ทรัพยสิทธิ[N] property right, See also: real right, proprietary, possessiveness, acquirement of wealth, affluence, opulence, succe, Syn. สิทธิเหนือทรัพย์, Example: เขามีทรัพยสิทธิในกองมรดกในฐานะทายาทโดยชอบธรรม, Thai definition: สิทธิเหนือทรัพย์ที่จะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
หวงก้าง[V] treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวง[v.] (hūang) EN: be grudge ; be possessive   FR: être possessif ; être jaloux
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSESSIVE P AH0 Z EH1 S IH0 V
POSSESSIVENESS P AH0 Z EH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possessive (j) pˈəzˈɛsɪv (p @1 z e1 s i v)
possessively (a) pˈəzˈɛsɪvliː (p @1 z e1 s i v l ii)
possessiveness (n) pˈəzˈɛsɪvnɪs (p @1 z e1 s i v n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it, #76 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] (equivalent to 的 as possessive particle), #908 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
an jdn. Besitzansprüche stellento be possessive towards sb. [Add to Longdo]
Besitzgier {f}possessiveness [Add to Longdo]
Genitiv {m}; zweiter Fall [gramm.] | im Genitivgenitive; possessive case | on the genitive [Add to Longdo]
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]
besitzanzeigend {adj}possessive [Add to Longdo]
besitzgierig {adv}possessively [Add to Longdo]
eigen; besitzergreifend {adj}possessive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
所有格[しょゆうかく, shoyuukaku] (n) {ling} possessive case [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top