ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parthenon

P AA1 R TH AH0 N AA2 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parthenon-, *parthenon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Parthenon[N] วิหารพาร์ทีนอนในกรุงเอเธนส์สร้างเมื่อ 438 ปีก่อนคริสตกาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Parthenon in Nashville.พาเธอนอน ในแนชวิล Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
A complete replica of the Parthenon in Nashville.จำลองวิหารพาเธอนอนได้ไม่มีที่ติ ในแนชวิล Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTHENON P AA1 R TH AH0 N AA2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帕台农[Pà tái nóng, ㄆㄚˋ ㄊㄞˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] Parthenon (Temple on the Acropolis, Athens) [Add to Longdo]
帕台农神庙[Pà tái nóng shén miào, ㄆㄚˋ ㄊㄞˊ ㄋㄨㄥˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] Parthenon Temple on the Acropolis, Athens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パルテノン[, parutenon] (n) Parthenon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parthenon \Par"the*non\ (p[aum]r"th[-e]*n[o^]n), prop. n. [L.,
   fr. Gr. Parqenw`n, fr.parqe`nos a virgin, i. e., Athena, the
   Greek goddess called also Pallas.]
   A celebrated marble temple of Athena, on the Acropolis at
   Athens. It was of the pure Doric order, and has had an
   important influence on art.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Parthenon
   n 1: the main temple of the goddess Athena; built on the
      acropolis in Athens more than 400 years B.C.; example of
      Doric architecture

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top