ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murderers

M ER1 D ER0 ER0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murderers-, *murderers*, murderer
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're not murderers, in spite of what this undertaker says.เราไม่ได้เป็นฆาตกรแม้สิ่งที่สัปเหร่อนี้กล่าวว่า The Godfather (1972)
-All you Corleones are murderers!- All you Corleones are murderersThe Godfather (1972)
"A pack of murderers and thieves...♪ กลุ่มโจรนักฆ่าบุกมาระราน ♪ Blazing Saddles (1974)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
There have been tyrants and murderers and, for a time, they can seem invincible.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงกระพัน Gandhi (1982)
They are murderers!พวกมันเป็นฆาตกร Gandhi (1982)
There have been tyrants and murderers and for a time, they can seem invincible but in the end, they always fall.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงคงกระพัน แต่ท้ายที่สุด ก็ไปไม่รอด Gandhi (1982)
Your murderers come with smiles. They come as your friends.คนที่จะฆ่าคุณมักมาพร้อมรอยยิ้ม คล้ายกับเพื่อน Goodfellas (1990)
We were Category A... the highest-security class along with the rapists and murderers.เราประเภท A. .. ระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตาม กับ rapists และ murderers In the Name of the Father (1993)
Or you could leave, and return to your families as men... instead of murderers....ไม่ใช่ฆาตกร Schindler's List (1993)
Murderers deserve to be murdered.ฆาตกรสมควรจะถูกฆ่า Wild Reeds (1994)
You could books about those those, like, all that psychic stuff and mass murderers.. เรื่องราวลึกลับ \ หรือไม่ก็ฆาตกรฆ่าโหดอะไรประมาณนั้น Show Me Love (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
MURDERERS    M ER1 D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murderers    (n) mˈɜːʴdərəz (m @@1 d @ r @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top