ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kerl

K ER1 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kerl-, *kerl*
CMU English Pronouncing Dictionary
KERL    K ER1 L
KERLEY    K ER1 L IY0
KERLIN    K ER1 L IH2 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Kerl(n) |der, pl. Kerle/Kerls| ชายหนุ่ม (ภาษาพูด), See also: Junge, Mann
Kakerlake(n) |die, pl. Kakerlaken| แมลงสาบ, See also: S. Schabe,
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl {m} | Kerle {pl} | ein lieber Kerlguy | guys | a nice guy [Add to Longdo]
Kerl {m}; Gefährte {m}; Kamerad {m}fellow [Add to Longdo]
Kerl {m}; Alterdude [Add to Longdo]
Kerl {m}blighter [Add to Longdo]
Kerl {m} | Kerle {pl}twerp | twerps [Add to Longdo]
Kerl {m}; Gör {n} | Kerle {pl}; Gören {pl}wretch | wretchs [Add to Longdo]
Kerl {m}; Bursche {m}beggar [Add to Longdo]
Kerl {m}; Bursche {m}; Macker {m} | Kerle {pl}bugger | buggers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kerl \Kerl\, n.
     See {Carl}.
     [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kerl /kɛrl/ 
   beggar; blighter; fellow; guy; twerp; wretch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top