ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interviewing

IH1 N T ER0 V Y UW2 IH0 NG   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interviewing-, *interviewing*, interview
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interviewingการสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]
Interviewingการสัมภาษณ์ [การแพทย์]
Interviewing in child abuseการสอบปากคำคดีการทารุณกรรมเด็ก [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Interviewing in law enforcementการสอบปากคำในการบังคับใช้กฎหมาย [TU Subject Heading]
Interviewing in psychiatryการสัมภาษณ์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Interviewing on radioการสัมภาษณ์ในวิทยุ [TU Subject Heading]
Interviewing on televisionการสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A few hours ago, I was standing on a ledge 60 stories above the street interviewing a man who subsequently jumped to his death.ทำไมซังชุลถึงจะมาตามหาผมล่ะ อะไรนะ ซ.. Hero (1992)
"I'm interviewing people." Sounds good."ฉันสัมภาษณ์ชาวบ้าน." ฟังดูดีนี่. Visitor Q (2001)
Your partner. We've been interviewing.คู่ของคุณ เราได้รับการสัมภาษณ์ Showtime (2002)
Gideon, we've got police and security interviewing everyone in that building.กิเดียน เราได้สั่งให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/Nสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในตึกนั้น Compulsion (2005)
i've been interviewing research assistants for my new book on luthorcorp.ผมกำลังหาผู้ช่วยทำงานวิจัยสำหรับหนังสือเรื่องใหม่ของผมเกี่ยวกับ LutherCorp. Aqua (2005)
Interviewing young men "Shimokitazawa". Please, come by Shimokitazawa sharehouse Nuutopiaรับสัมภาษณ์ชายหนุ่ม "ชิโมคิตะซาวะ"\กรุณาติดต่อโดย\เจ้าของบ้านเช่า Episode #1.1 (2006)
We're interviewing for the internships. You got a pen and paper?เราจะสัมภาษณ์ผู้สมัคร มีปากกากระดาษมั้ย The Pursuit of Happyness (2006)
If i were you,i'd start interviewing for a new best friend,ma-ma-ma... Morgan.ถ้าฉันเป็นนาย ฉันคงหาเพื่อนใหม่ไปแล้ว Chuck Versus the Sandworm (2007)
At least consider interviewing the widow.อย่างน้อยก็ดูทีละประเด็น Hot Fuzz (2007)
Start interviewing everyone who was at the fete.เริ่มสัมภาษณ์ทุกคนที่มางาน Hot Fuzz (2007)
Are you interviewing me now?คุณจะสัมภาษณ์ผมเลยไหม The Brave One (2007)
No, the witness is awake and she is coherent, and we will be interviewing her shortly.เปล่า พยานรู้สติแล้ว... ...สามารถให้การได้ เราจะคุยกับเธอเร็วๆ นี้ The Brave One (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interviewingA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
interviewingIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVIEWING    IH1 N T ER0 V Y UW2 IH0 NG
INTERVIEWING    IH1 N ER0 V Y UW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interviewing    (v) ˈɪntəvjuːɪŋ (i1 n t @ v y uu i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞き込み;聞込み[ききこみ, kikikomi] (n) getting information (esp. by interviewing witnesses, etc. in a police investigation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interviewing \In"ter*view`ing\, n.
   The act or custom of holding an interview or interviews.
   [1913 Webster]
 
      An article on interviewing in the "Nation" of January
      28, 1869, . . . was the first formal notice of the
      practice under that name.        --The
                          American.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top