ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hafer

HH EY1 F ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hafer-, *hafer*
CMU English Pronouncing Dictionary
HAFER    HH EY1 F ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Hafer(n ) |der, nur Sg.| ข้าวโอ๊ต เช่น An Stelle der Gerste kann auch Weizen, Hafer, Roggen, Reis oder Mais als Grundlage für Bier dienen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hafer {m}oat [Add to Longdo]
Haferbrei {m}; Porridge {m} [cook.]porridge [Br.]; oatmeal [Am.] [Add to Longdo]
Haferflocken {pl} [cook.]oat flakes; oats [Add to Longdo]
Hafermehl {n}oatmeal [Add to Longdo]
Haferschleim {m}gruel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花潜;花潜り[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini) [Add to Longdo]
銅鉦ぶいぶい[どうがねぶいぶい;ドウガネブイブイ, douganebuibui ; douganebuibui] (n) (uk) cupreous chafer (scarabaeid beetle, Anomala cuprea) [Add to Longdo]
粉吹金亀子[こふきこがね;コフキコガネ, kofukikogane ; kofukikogane] (n) (uk) Japanese cockchafer (Melolontha japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Hafer /haːfr/ 
   oat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top