ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habgier

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habgier-, *habgier*
German-Thai: Longdo Dictionary
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Habgier {f}cupidities [Add to Longdo]
Habgier {f}cupidity [Add to Longdo]
Habgier {f}; Habsucht {f}avarice [Add to Longdo]
Habgier {f}; Raublust {f}rapacity [Add to Longdo]
habgierig {adj} | habgieriger | am habgierigstenavaricious | more avaricious | most avaricious [Add to Longdo]
habgierig {adv}graspingly [Add to Longdo]
habgierig {adv}greedily [Add to Longdo]
habgierig {adv}avariciously [Add to Longdo]
habgierig; räuberisch {adj}rapacious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Habgier /haːpgiːr/ 
   avarice; cupidities; cupidity; greed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top