ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gemisch

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gemisch-, *gemisch*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gemisch(n) |das, pl. Gemische| ของผสม , See also: S. die Mischung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemisch {n}; Mixtur {f}mixture [Add to Longdo]
Gemisch {n}; Mischung {f} | Gemische {pl}; Mischungen {pl}composite | composites [Add to Longdo]
Gemisch {n}medley [Add to Longdo]
Gemisch {n} | Gemische {pl}miscellany | miscellanies [Add to Longdo]
Gemisch {n}; Allerlei {n} | Gemische {pl}farrago | farragoes [Add to Longdo]
Gemischbildung {f}carburation [Add to Longdo]
Gemischregelung {f} [auto]richness correction [Add to Longdo]
Gemischtheit {f}miscellaneousness [Add to Longdo]
gemischtblent [Add to Longdo]
gemischtmashed [Add to Longdo]
gemischt {adj} | gemischter | am gemischtestenmixed | more mixed | most mixed [Add to Longdo]
gemischt; verschiedenartig; vielseitig {adj}miscellaneous [Add to Longdo]
gemischt; Misch...hybrid [Add to Longdo]
gemischt {adv}compositely [Add to Longdo]
gemischt {adv}miscellaneously [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
混紡[こんぼう, konbou] gemischtes_Spinnen [Add to Longdo]
[ざつ, zatsu] GEMISCH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gemisch /gəmiʃ/ 
   medley; miscellany

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top