หรือคุณหมายถึง gaße?
Search result for

gasse

(26 entries)
(0.0421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gasse-, *gasse*. Possible hiragana form: がっせ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasseous Crepitusการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ขบขันมาก,สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก,คนขี้โว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กากอ้อย[n.] (kāk øi) EN: bagasse   FR: bagasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GASSED    G AE1 S T
GASSEE    G AE1 S IY0
GASSEN    G AE1 S AH0 N
GASSER    G AE1 S ER0
GASSES    G AE1 S AH0 Z
GASSERT    G AE1 S ER0 T
GASSETT    G AE1 S EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gassed    (v) (g a1 s t)
gasses    (v) (g a1 s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gasse(n) |die, pl. Gassen| ตรอก, ซอย
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gasse {f}; Fahrbahn {f}lane [Add to Longdo]
Gasse {f}; Weg {m}; Pfad {m}; Bahn {f}alley [Add to Longdo]
Gasse {f}; Seitenstraße {f} (hinter den Häusern)backstreet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス糸[ガスいと, gasu ito] (n) gassed yarn [Add to Longdo]
バガス[, bagasu] (n) bagasse [Add to Longdo]
歌合戦[うたがっせん, utagassen] (n) singing matches [Add to Longdo]
紅白歌合戦[こうはくうたがっせん, kouhakuutagassen] (n) annual singing contest held on New Year's Eve [Add to Longdo]
石合戦[いしがっせん, ishigassen] (n) stone-throwing fight [Add to Longdo]
雪合戦[ゆきがっせん, yukigassen] (n,vs) snowball fight [Add to Longdo]
弔い合戦[とむらいがっせん, tomuraigassen] (n) battle of revenge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gasse [gasə] (n) , s.(f )
     alley; lane
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top