ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gps

G IY1 P IY0 EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gps-, *gps*, gp
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
GPS (global positioning system)จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, you try getting a GPS locator, a Sat-Nav EchoStar and a UV spectrometer past Indonesian customs.เฮ้, คุณลองยกเจ้าเครื่องจีพีเอสหาตำแหน่ง ของเซท-เนฟเอ๊คโค่สตาร์ ดูสิ ...แล้วก็ เครื่องตรวจลำแสงยูวี ของลูกค้าชาวอินโดนีเซียนด้วย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I'm tracking you through the GPS in Shaw's phone.ฉันกำลังติดตามเขาทาง GPS ในโทรศัพท์ของ ชอว์. National Treasure (2004)
So much for my GPS and my satellite phone.เครื่องGPSกับโทรศัพท์ดาวเทียมก็อยู่ในนั้นด้วย Wendigo (2005)
GPS tracking dot.เครื่องติดตามระบบGPS The Da Vinci Code (2006)
He's got this GPS thing.-I'm going as fast as I can. Firewall (2006)
He was running away all the time so we got him a collar with a GPS locator.Now you know what it feels like to lose what you love. Firewall (2006)
You gave him a GPS watch.คุณให้นาฬิกาจีพีเอสเขา Rio (2006)
Welcome to the GPS 3000 teletracker.ยินดีต้อนรับสู่ระบบติดตามดาวเทียม จีพีเอส 3000 Left Turn Ahead (2007)
I checked and didn't see any GPS device in the minivan, Dexter.ฉันดูแล้วฉันไม่เจอ จีพีเอสในมินิแวนเลย เด็กซ์เตอร์ The British Invasion (2007)
Gps tap on your boat.ระบบติดตามดาวเทียม ติดไว้ที่เรือนาย Resistance Is Futile (2007)
GPS keeps growing.GPS กำลังเติบโต Crows Zero (2007)
GPS 70.พวกเกนจิ 70 Crows Zero (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gpsIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GPS G IY1 P IY0 EH1 S

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
GPS : Globales PositionsbestimmungssystemGPS : Global Positioning System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
位置情報[いちじょうほう, ichijouhou] (n) location information (as used by location-based services, e.g. GPS position) [Add to Longdo]
全地球測位システム[ぜんちきゅうそくいシステム, zenchikyuusokui shisutemu] (n) (See 全地球測位・ぜんちきゅうそくい) global positioning system; GPS [Add to Longdo]
通過点[つうかてん, tsuukaten] (n) waypoint (e.g. with a GPS); checkpoint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GPS
   n 1: a navigational system involving satellites and computers
      that can determine the latitude and longitude of a receiver
      on Earth by computing the time difference for signals from
      different satellites to reach the receiver [syn: {Global
      Positioning System}, {GPS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GPS
     Global Positioning System (GPS)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top