ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluchtgedanke

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluchtgedanke-, *fluchtgedanke*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fluchtgedanke มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fluchtgedanke*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm only red six now. How can l pretend that I'm approaching Last Day?Meine Lebensphase ist erst Rot, wie erkläre ich meine Fluchtgedanken? Logan's Run (1976)
So this idea of running away... ... it'snotgonnahappen.Darum kannst du deine Fluchtgedanken in den Wind schreiben. Taking Lives (2004)
This house's profits might be greater and so I shall see to it they are never, never off their backs.Denken Sie genau darüber nach, Madam. Und verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Fluchtgedanken, denn eine Kostbarkeit wie Sie, süße Susan, Our Betrayal: Part 1 (2013)
Well, it's your money. Thinking of running again, Abraham?Irgendwelche Fluchtgedanken, Abraham? Safe (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top