ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flow sheet

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flow sheet-, *flow sheet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flow sheet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flow sheet*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flow Sheetตารางการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufplan {m}flow sheet [Add to Longdo]
Flussbild {n}; Flussdiagramm {n}; Fließschema {n}flow sheet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flow sheet
   n 1: a diagram of the sequence of operations in a computer
      program or an accounting system [syn: {flow chart},
      {flowchart}, {flow diagram}, {flow sheet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top