Search result for

eyebrows

(34 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyebrows-, *eyebrows*, eyebrow
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyebrowsคิ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come to think of it, your eyebrows remind me of that sergeant.ขอคิดดูก่อน คิ้วนายทำให้ฉันนึกถึงไอ้จ่านั่น My Sassy Girl (2008)
If you hadn't, he would be describing you down to your eyebrows to them right now.ถ้าเขาถูกจับได้ เขาจะบอกพวกนั้นเรื่องนาย Body of Lies (2008)
So now they insist I bring a handkerchief and that I have my eyebrows trimmed.ดังนั้น เขาก็เลยยืนกรานให้ผมพกผ้าเช็ดหน้าไว้ แล้วทำให้ผมต้องปัดขนคิ้วให้ดูเรียบ Frost/Nixon (2008)
- I said, "fuck you. " And your eyebrows.- ฉันบอกว่าแกไปตายซะ และก็คิ้วของนาย Pilot (2008)
- You can tell by the eyebrows.- คุณบอกได้ถ้าดูที่คิ้ว Up in the Air (2009)
Spare me those expressive eyebrows.เลิกแสดงออกทางหางตาเถอะ Gone with the Will (2009)
Explains my lack of eyebrows by the end of the evening.อธิบายอาการตากระตุกของฉันในตอนเย็น House Divided (2009)
I think it would raise enough eyebrows in city council to throw your appointment as Chief into questionเเต่ผมคิดว่ามันเป็นการยั่วยุ คณะเทศมนตรีได้พอ ที่จะตรวจสอบวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณ Fa Guan (2009)
Dad, I need brown color for your eyebrows.พ่อครับ ผมอยากให้คิ้วพ่อสีน้ำตาล Dogtooth (2009)
I can't paint your eyebrows blue. It would be untruthful.ผมเพ้นท์รูปขนตาให้เป็นสีฟ้าไม่ได้หรอก\มันดูไม่สมจริง Dogtooth (2009)
Last month, they held down one of their teammates, shaved off his eyebrows... just because he watched Grey's Anatomy.เดือนก่อน พวกมันจับเด็กคนนึงโกนขนคิ้ว แค่เพราะเขาดู เกรย์ อนาโตมี่ Pilot (2009)
Uh, maybe, but those are my eyebrows. (chuckles) so, scott, what do you think about board games?อ่า บางที อาจจะได้คิ้วฉันด้วย \ อ่า สก๊อต เธอว่าบอร์ดเกมส์เป็นไง Rufus Getting Married (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyebrowsHe arched his eyebrows in surprise.
eyebrowsHe's got the biggest eyebrows I've ever seen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนคิ้ว[N] brows, See also: eyebrows, Example: ขนคิ้วของเธอขึ้นไม่เป็นระเบียบ, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นบนส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบน
ขนง[N] eyebrows, See also: brows, Syn. พระขนง, คิ้ว, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ, Notes: (ราชาศัพท์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิ้วดก[n. exp.] (khiu dok) EN: bushy eyebrows   FR: sourcils épais [mpl]
ยักคิ้ว[v. exp.] (yak khiu) EN: raise one's eyebrows   

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEBROWS    AY1 B R AW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyebrows    (n) (ai1 b r au z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
引き眉;引眉[ひきまゆ, hikimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
画眉[がび, gabi] (n) penciling eyebrows [Add to Longdo]
作り眉[つくりまゆ, tsukurimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
三日月眉[みかづきまゆ, mikadukimayu] (n) arched eyebrows [Add to Longdo]
青黛[せいたい, seitai] (n) (1) blue eyebrow pencil; blue eyebrows; (2) deep blue; dark blue [Add to Longdo]
黛;眉墨[まゆずみ, mayuzumi] (n) blackened eyebrows; eyebrow pencil [Add to Longdo]
[まゆ(P);まみえ(ok), mayu (P); mamie (ok)] (n) eyebrow; eyebrows; (P) [Add to Longdo]
眉間[みけん, miken] (n,adj-no) brow; glabella; middle forehead; area between the eyebrows [Add to Longdo]
眉雪[びせつ, bisetsu] (n) snow-white eyebrows [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉尖[méi jiān, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ, ] eyebrows [Add to Longdo]
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] eyebrows and eyelashes; nearby [Add to Longdo]
眉黛[méi dài, ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ, ] eyebrows (with umber black make-up) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top