Search result for

energetics

(98 entries)
(0.1186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -energetics-, *energetics*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา energetics มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *energetics*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
energetic    [ADJ] ซึ่งมีพลัง, See also: กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Syn. active, forceful, vigorous
energetic    [ADJ] โดยต้องการพลัง
unenergetic    [ADJ] ซึ่งไม่กระตือรือร้น, See also: ซึ่งไม่กระปรี้กระเปร่า, Syn. slowgoing, Ant. energetic, enterprising
energetically    [ADV] อย่างมีพลัง, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีกำลังวังชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rational efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
second law efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exergetic efficiency; energetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioenergeticชีวพลังงานศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioenergeticsชีวพลังงานศาสตร์ [TU Subject Heading]
Bioenergeticsชีวพลังงานศาสตร์ [การแพทย์]
Energeticsพลังงานศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
energeticEurope is a continent of energetic peoples.
energeticIn those days he was still strong and energetic.
energeticIn those days he was still strong and energetic.
energeticIn those days he was still strong and energetic.
energeticMy uncle would not have employed him but that he was very energetic.
energeticHe isn't as energetic as he once was.
energeticHe isn't as energetic as he once was.
energeticHe is an energetic politician.
energeticShe isn't as energetic as she once was.
energeticShe isn't as energetic as she once was.
energeticShe isn't as energetic as she once was.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
energetic(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
energetical(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,

English-Thai: Nontri Dictionary
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะมักเขม้น    [V] be energetic, See also: be diligent, be active, be positive, be enthusiastic, be vigorous, be determined, Syn. เขม้นขะมัก, Example: บรรดานักวิทยาศาสตร์จะต้องขะมักเขม้น ในการค้นคว้าหาอะไรที่แปลกใหม่กว่าที่เป็นอยู่, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
ขะมักเขม้น    [ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
กุลีกุจอ    [V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
เขม้นขะมัก    [ADV] energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ขะมักเขม้น    [ADV] energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
แข็งขัน [ADJ] diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
คึกคัก    [V] be vigorous, See also: be agile, be active, be strong, be robust, be vivacious, be energetic, be gay, Syn. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Example: เจ้าตูบคึกคักขึ้นมาทันทีเมื่อพ่อจะจูงไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ
เป็นเกลียว [ADV] busily, See also: actively, energetically, Syn. ยุ่ง, วุ่น, Ant. ว่าง, Example: ถึงแม้จะทำงานหนักตลอดเวลาเป็นเกลียวอยู่แล้ว เขาก็ยังไม่สามารถหารายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ฮึก    [V] be energetic, See also: be vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ฮึก    [ADJ] energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ทะมัดทะแมง    [V] be earnest, See also: be skillful, be energetic, Syn. กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว, Ant. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย, Example: หล่อนนุ่งผ้าซิ่น ทะมัดทะแมง รวบผมเป็นหางม้าอย่างเดิม
ทะมัดทะแมง    [ADV] earnestly, See also: skillfully, energetically, Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว, Ant. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย, Example: คนในเรือโดดลงมาปักหลักผูกเรืออย่างทะมัดทะแมง
ประเปรียว    [V] be agile, See also: be slim, be active, be energetic, be slender, be nimble, be dexterous, Syn. ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง, ว่องไว, เปรียว, Example: สุนัขตัวนี้ดูคล่องแคล่วประเปรียวจริงๆ, Thai definition: มีลักษณะคล่องแคล่วว่องไว
กระฉับกระเฉง    [ADJ] vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระชุ่มกระชวย    [V] be hale and hearty, See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic, Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Ant. เหี่ยวเฉา, Example: แม้จะอายุ 70 แล้วคุณปู่ก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่
กระปรี้กระเปร่า    [ADJ] vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ
เหิมฮึก [ADJ] vigorous, See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขากำลังอยู่ในภาวะเหิมฮึกในการปรับปรุงสังคม, Thai definition: ที่กำเริบโดยทะนงใจ
อย่างแรงกล้า    [ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น
อย่างแรงกล้า    [ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically   FR: lentement ; apathiquement
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic   
เข้มแข็ง[adj.] (khemkhaeng) EN: vigorous ; energetic   FR: fort ; énergique ; vigoureux
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
ประเปรียว[v.] (praprīo) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous   FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic   FR: allègre ; enjoué

CMU English Pronouncing Dictionary
ENERGETIC    EH2 N ER0 JH EH1 T IH0 K
ENERGETICALLY    EH2 N ER0 JH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
energetic    (j) (e2 n @ jh e1 t i k)
energetically    (a) (e2 n @ jh e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
energetischenergetic [Add to Longdo]
energisch; tatkräftig {adj} | energischer; tatkräftiger | am energischsten; am tatkräftigstenenergetic | more energetic | most energetic [Add to Longdo]
energisch {adv}energeticly [Add to Longdo]
Rückspeisung {f}energetic recovery system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[, pichipichi ; pichipichi] (adv,adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
エネルギー論[エネルギーろん, enerugi-ron] (n) energetics [Add to Longdo]
エネルギッシュ[, enerugisshu] (adj-na) energetic (ger [Add to Longdo]
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon [Add to Longdo]
活動的[かつどうてき, katsudouteki] (adj-na) active; dynamic; energetic [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
気鋭[きえい, kiei] (adj-no,adj-na,n) spirited; energetic; (P) [Add to Longdo]
若鮎[わかあゆ;わかゆ(ok), wakaayu ; wakayu (ok)] (n) (See 鮎・1) young (healthy & energetic) sweetfish [Add to Longdo]
少壮気鋭[しょうそうきえい, shousoukiei] (n,adj-no) young and energetic; up-and-coming [Add to Longdo]
少壮有為[しょうそうゆうい, shousouyuui] (adj-no) energetic [Add to Longdo]
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice [Add to Longdo]
新進気鋭[しんしんきえい, shinshinkiei] (n,adj-no) young and energetic; up-and-coming [Add to Longdo]
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) [Add to Longdo]
精力的[せいりょくてき, seiryokuteki] (adj-na) energetic; vigorous; vigourous [Add to Longdo]
単色ビーム[たんしょくビーム, tanshoku bi-mu] (n) monoenergetic beam (particle physics) [Add to Longdo]
博学力行[はくがくりょっこう, hakugakuryokkou] (n) wide learning and energetic activity [Add to Longdo]
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P) [Add to Longdo]
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P) [Add to Longdo]
勃々;勃勃[ぼつぼつ, botsubotsu] (adj-t,adv-to) spirited; rising; energetic [Add to Longdo]
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe [Add to Longdo]
勇往[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, ] energetic; exalted; magnanimous [Add to Longdo]
刚健[gāng jiàn, ㄍㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] energetic; robust [Add to Longdo]
力行[lì xíng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to practice diligently; to act energetically [Add to Longdo]
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] energetic; vigorous; vigorously [Add to Longdo]
奋发[fèn fā, ㄈㄣˋ ㄈㄚ, / ] to rouse to vigorous action; energetic mood [Add to Longdo]
奋发图强[fèn fā tú qiáng, ㄈㄣˋ ㄈㄚ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] to work energetically for prosperity (of the country) [Add to Longdo]
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] energetic; exciting; of interest [Add to Longdo]
有活力[yǒu huó lì, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, ] energetic; vital [Add to Longdo]
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, / ] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark [Add to Longdo]
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive [Add to Longdo]
[bēn, ㄅㄣ, / ] energetic; surname Ben [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] vigorously; energetically; enthusiastically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Energetics \En`er*get"ics\, n.
   That branch of science which treats of the laws governing the
   physical or mechanical, in distinction from the vital,
   forces, and which comprehends the consideration and general
   investigation of the whole range of the forces concerned in
   physical phenomena. [R.] Energic

Are you satisfied with the result?

Go to Top