ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cumulonimbus

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cumulonimbus-, *cumulonimbus*, cumulonimbu
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cumulonimbusเมฆคิวมูโลนิมบัส (คน. - Cb) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know that cloud. It's a cumulonimbus.ผมรู้จักนั่น มันคือเมฆฝน Up (2009)
Did you know that the cumulonimbus forms when warm air rises over cool air?คุณรู้มั้ยฮะ กำลังก่อตัว เมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นเหนืออากาศเย็น Up (2009)
See? Cumulonimbus.เห็นยัง พายุ Up (2009)
When you shot it into the stratosphere you figured it would induce a phase change from the cumulonimbus layer?งั้นตอนที่คุณยิงมันขึ้นไปยัง ชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟียร์.. คุณก็คิดไว้หมดแล้วสิคะ ว่าสสารจะเกิดการควบแน่น แล้วเปลี่ยนสถานะกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดี? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆคิวมูโลนิมบัส[n.] (mēk khiūmūlōnimbas) EN: cumulonimbus   FR: cumulonimbus [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积雨云[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, / ] cumulonimbus (cloud), #128,216 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
積乱雲[せきらんうん, sekiran'un] (n) cumulonimbus cloud [Add to Longdo]
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cumulonimbus
   n 1: a dark cloud of great vertical extent charged with
      electricity; associated with thunderstorms [syn:
      {cumulonimbus}, {cumulonimbus cloud}, {thundercloud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top