ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultures

K AH1 L CH ER0 Z   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultures-, *cultures*, culture
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultures (Biology))การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People all over the world made the difficult transition from nomadic cultures to agricultural ones that used solar energy more efficiently.ผู้คนทั่วโลกทำให้การ เปลี่ยนแปลงที่ยากลำบาก จากวัฒนธรรมกับคน เร่ร่อนการเกษตร ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น The World Set Free (2014)
Cultures all over the planet looked up at the same stars and found different pictures there.วัฒนธรรมทั่วโลก เงยหน้าขึ้นมองไปที่ดาวเดียวกัน และพบว่ามีภาพที่แตกต่าง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Most cultures looked up at the stars and connected the dots to form familiar images in the sky.วัฒนธรรมส่วนใหญ่มองมาที่ดาว และเชื่อมต่อจุด ในรูปแบบภาพที่คุ้นเคยในท้องฟ้า Sisters of the Sun (2014)
I haven't organized my swabs in a week, and I have cultures growing so out of control that my actual control cultures have mutated, and I have a delivery of formaldehyde in... thirty minutes.ฉันไม่จัดระเบียบตัวอย่าง มาอาทิตย์นึงแล้ว จุลินทรีย์ ที่เพาะไว้โตมากเกินกว่า ที่ฉันต้องการเยอะ และยาฆ่าเชื้อกำลังจะมาส่งใน Fae-de to Black (2013)
You know, I guess I'm used to restaurants and theatres and cellphone coverage, to different cultures and opportunities, you know?ผมคงชินกับร้านอาหาร โรงหนัง การมีสัญญาณมือถือ กับวัฒนธรรมและโอกาส ที่ไม่ใช่แบบนี้ The Grand Seduction (2013)
I just gave a sample last night for, um, bacterial cultures or something.ผมเพิ่งให้ตัวอย่างเลือดไปเมื่อคืน สำหรับการเพาะเชื้อแบคทีเรีย หรืออะไรสักอย่าง Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Most cultures have ceremonies to celebrate milestones in a man's life.วัฒนธรรมส่วนใหญ่มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อฉลองให้กับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของผู้ชาย The Method in the Madness (2012)
She studies cultures all around the world, speaks several different languages, devotes her time to charity.เธอศึกษาวัฒนธรรม ของทั่วโลก พูดได้หลายภาษา เธออุทิศตัวเพื่อการกุศล Perception (2012)
Cultures as old as time have worshipped it.มีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่บูชาน้ำ What Happened to Frederick (2012)
Some cultures use animal organs to make medicines and aphrodisiacs.บางวัฒนธรรม ใช้อวัยวะสัตว์ เพื่อทำเป็นยารักษาโรคและยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ Organ Grinder (2012)
It is through science that we bridge the gaps of cultures and reach towards...เพราะวิทยาศาสตร์ เป็นดั่งสะพานเชื่อมช่องว่าง ระหว่างวัฒนธรรมได้.. World Leader Pretend (2011)
Draw cultures for bacteria and fungi.และก็เพาะเชื้อหาแบคทีเรีย และรา The Dig (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culturesCultures have a coherent view of the world.
culturesCultures of the East and the West are mixed in this country.
culturesHe has studied the cultures of Eastern Countries.
culturesI can't quite explain it, but I believe I've caught a glimpse of the differences between Japanese and American cultures and lifestyles.
culturesIf we do not have an essential knowledge of their cultures, various problems will occur too easily.
culturesIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.
culturesIt has been played in many ways in most cultures around the world.
culturesIt is fun to know that the beauty of Japanese gardens can't be found in other cultures.
culturesIt is good for us to understand other cultures.
culturesIt's fun to learn about foreign cultures.
culturesKnowing their languages is not enough to communicate effectively, because the methods of communication are determined by their cultures.
culturesLong ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTURES    K AH1 L CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultures    (n) kˈʌltʃəz (k uh1 l ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異文化[いぶんか, ibunka] (n,adj-no) foreign culture; foreign cultures [Add to Longdo]
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
西洋崇拝主義[せいようすうはいしゅぎ, seiyousuuhaishugi] (n) worship or admiration of Western cultures [Add to Longdo]
多文化[たぶんか, tabunka] (n) (1) many cultures; (adj-no) (2) multicultural [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top