ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cpu

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cpu-, *cpu*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CPU(n) ซีพียู (คำย่อของ central processing unit)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cpu(ซีพียู) เป็นคำที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก ย่อมาจาก Central Processing Unit แปลว่า ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง "ซีพียู" ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [ มีความหมายเหมือนกับ central processor ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [ มีความหมายเหมือนกับ central processor ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPU bound-เน้นซีพียู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My CPU is intact.CPU ผมยังเหมือนเดิม Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Students say that he implanted an ultra dual-core CPU directly into his brain.ว่ากันว่าเค้าฝัง dual-core CPU ลงในสมอง Attack on the Pin-Up Boys (2007)
The CPUs have been massively overvolted, but we may be able to ghost the drive on another system.CPU ใช้ไฟฟ้ามาก แต่เราสามารถจำลองไดร์ฟ บนระบบอื่นได้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
So the cpu was supposed to start smoking like that?แล้วซีพียูควรจะมีควันขึ้นแบบนั้นเหรอ The Guardian (2010)
Has no idea how to fully utilize CPU architecture.คงจะไม่รู้วิธีการที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของ CPU ได้อย่างเต็มที่ Trojan Horse (2013)
They're doing some interesting things in CPU architecture.พวกเขากำลังทำบางอย่างที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการสร้าง CPU Trojan Horse (2013)
- The CPU overruled us. - It's searching for a way out.ซีพียูไม่รับคำสั่งเรา Life (2017)
The CPU is still up. It's a miracle.ซีพียูยังใช้ได้ ปาฏิหาริย์แท้ Life (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยประมวลผลกลาง(n) central processor, See also: CPU, Example: การจะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ผู้ใช้จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง, Count Unit: หน่วย, Thai Definition: หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซีพียู(n) central processing unit, See also: CPU, Example: ซีพียูเป็นอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยประมวลผลกลาง[nūay pramūanphon klāng] (n, exp) EN: central processor; CPU ; central processing unit  FR: CPU [ m ]
ซีพียู[Sī.Phī.Yū.] (n) EN: CPU ; central processing unit  FR: CPU [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mikroprogrammgesteuertes RechenwerkCPU controlled by microcode [Add to Longdo]
ZE : Zentraleinheit { f } eines RechnersCPU : central processing unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
負荷[ふか, fuka] (n, vs) burden; load (e.g. cpu time, electricity, etc.); (P) #8,428 [Add to Longdo]
シーピーユー[shi-pi-yu-] (n) { comp } CPU [Add to Longdo]
ノーウェイト;ノーウエイト[no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) { comp } no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei [Add to Longdo]
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P) [Add to Longdo]
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] (n) { comp } central processing unit; CPU [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおうしょりそうち, chuuoushorisouchi] (n) { comp } central processing unit; CPU [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m, vt) (1) to express (e.g. emotion in poetry); (2) to read (extra meaning) into (something); (3) to fetch (e.g. CPU inst.); to read (data into a system) [Add to Longdo]
倍速CPU[ばいそくシーピーユー, baisoku shi-pi-yu-] (n) { comp } double speed CPU [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
シーピーユー[しーぴーゆー, shi-pi-yu-] CPU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 CPU \CPU\, cpu \c.p.u.\n. abbr.
   1. (Computers) The {central processing unit}, that part of
    the electronic circuitry of a computer in which the
    arithmetic and logical operations are performed on input
    data, which are thereby converted to output data; it is
    usually located on the mainboard, or motherboard, of a
    computer. The CPU and the memory form the central part of
    a computer to which the peripherals are attached. Most
    personal computers as of 1998 had only one CPU, but some
    computers may have more than one CPU. [acronym]
 
   Syn: central processing unit, CPU, C.P.U., central processor,
     processor.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CPU
   n 1: (computer science) the part of a computer (a microprocessor
      chip) that does most of the data processing; "the CPU and
      the memory form the central part of a computer to which the
      peripherals are attached" [syn: {central processing unit},
      {CPU}, {C.P.U.}, {central processor}, {processor},
      {mainframe}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CPU
     Central Processing Unit
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top