ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botched

B AA1 CH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botched-, *botched*, botch, botche
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botchedI've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTCHED B AA1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botched (v) bˈɒtʃt (b o1 ch t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botch \Botch\, v. t. [imp. & p. p. {Botched}; p. pr. & vb. n.
   {Botching}.] [See {Botch}, n.]
   1. To mark with, or as with, botches.
    [1913 Webster]
 
       Young Hylas, botched with stains.   --Garth.
    [1913 Webster]
 
   2. To repair; to mend; esp. to patch in a clumsy or imperfect
    manner, as a garment; -- sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       Sick bodies . . . to be kept and botched up for a
       time.                 --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. To put together unsuitably or unskillfully; to express or
    perform in a bungling manner; to bungle; to spoil or mar,
    as by unskillful work.
    [1913 Webster]
 
       For treason botched in rhyme will be thy bane.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botched
   adj 1: spoiled through incompetence or clumsiness; "a bungled
       job" [syn: {bungled}, {botched}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top