ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agricultural land

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agricultural land-, *agricultural land*, agricultural lan
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural landที่ดินเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส.ป.ก.[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. ส.ป.ก., Example: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความประสงค์จะชื้อเครื่องมือใหม่ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[n. exp.] (kān patirūp thīdin pheūa kasēttrakam = kān patirūp thīdin pheūa kasēttakam) EN: agricultural land reform   

Japanese-English: EDICT Dictionary
農地[のうち, nouchi] (n,adj-no) agricultural land; (P) [Add to Longdo]
農地委員会[のうちいいんかい, nouchiiinkai] (n) agricultural land commission [Add to Longdo]
農地法[のうちほう, nouchihou] (n) Agricultural Land Act [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top