ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accepting

AE0 K S EH1 P T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accepting-, *accepting*, accept
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptingยอมรับ, การยอมรับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accepting pledgeรับจำนำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I do not say I am accepting them.แต่ไม่อยากเห็นมันบนโต๊ะ Schindler's List (1993)
Are you out of your senses to be accepting this man, Lizzy?ลูกสติไม่ดีไปแล้วเหรอที่ยอมรับผู้ชายคนนี้ลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
She should be right around the corner, accepting some award.เธอควรจะได้รับสิทธิรอบมุม รับรางวัลบาง Dante's Peak (1997)
In spite of all you say, mem is not accepting passing of husband.In spite of all you say, mem is not accepting passing of husband. Anna and the King (1999)
You're not even accepting all thisลูกไมเคยเข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลย A Tale of Two Sisters (2003)
Thank you for accepting our challenge.ขอบคุณที่ยอมรับคำท้าของพวกเราครับ Spin Kick (2004)
You'd be understanding and accepting someone else's feelings and be more grown up and accept morality...พวกเธอควรเข้าใจและยอมรับ ความรู้สึกของคนอื่น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และยอมรับในศีลธรรมจรรยา... The Guy Was Cool (2004)
I want you to know... that I'm not in the habit of accepting charity from strangers.คุณเข้าใจผมผิดแน่เลย คุณแดร์โรว์ เดี๋ยวก่อน ผมไม่ใช่คนแบบที่คุณคิดหรอก King Kong (2005)
Please do me the honour of accepting my hand.กรุณาให้เกียรติผม ด้วยการแต่งงานกับผมด้วย Pride & Prejudice (2005)
That's why, I think you can be happier if you try accepting your new life.นั่นเอง ที่ฉันคิดว่าเธอสามารถจะมีความสุขได้ ถ้าเธอยอมรับชีวิตใหม่ของเธอ Boys Over Flowers (2005)
He goes around accepting food from all the families with departing men shhh, just get your fatherเขาตระเวณไปกินทุกที่ กับครอบครัวที่มีคนไปเป็นทหาร ชูว์ ไปตามพ่อมา Grave of the Fireflys (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptingAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
acceptingAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
acceptingAccepting what you say, I'm still against the project.
acceptingHe beguiled me into accepting it.
acceptingHe browbeat her into accepting it.
acceptingHe cannot help accepting his boss's order.
acceptingHe has a huge capacity for accepting other people. That's what makes him special.
acceptingHe was cheated into accepting the forged check.
acceptingI am sure of his will accepting our invitation.
acceptingI lean toward accepting the proposal.
acceptingI managed to persuade my cousin into accepting my plan.
acceptingI persuaded him into accepting the offer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกาศรับ[prakāt rap] (v, exp) EN: announce one is accepting application
ประกาศรับสมัคร[prakāt rap samak] (v, exp) EN: announce one is accepting application

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCEPTING AE0 K S EH1 P T IH0 NG
ACCEPTING AH0 K S EH1 P T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accepting (v) ˈəksˈɛptɪŋ (@1 k s e1 p t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückversicherer { m }accepting company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受注[じゅちゅう, juchuu] (n, vs) accepting orders; (P) #12,485 [Add to Longdo]
引き取り(P);引取り[ひきとり, hikitori] (n, vs) leaving; accepting; (P) [Add to Longdo]
応戦[おうせん, ousen] (n, vs) accepting a challenge; returning fire; fighting back; putting up a fight; responding to an attack [Add to Longdo]
嘉納[かのう, kanou] (n, vs) accepting with pleasure [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n, vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
現実認識[げんじつにんしき, genjitsuninshiki] (n) accepting (acknowledging) the reality [Add to Longdo]
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] (n) { comp } acceptor; accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょプロトコルきかい, judakugawa asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) { comp } accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] (n) { comp } acceptor; accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさプロトコルきかい, judakugawaenkakusousa purotokoru kikai] (n) { comp } accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top