Search result for

-x-rays-

(18 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: x-rays, *x-rays*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
X-raysรังสีเอกซ์, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
X-raysรังสีเอกซ์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่างรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีแกมมา รังสีเอกซ์เกิดขึ้นจากการยิงอิเล็กตรอน พลังงานจลน์สูงเข้าชนอะตอมของเป้าโลหะ แล้วอิเล็กตรอนจะมีความเร็วลดลงและคายพลังงานในรูปรังสีเอกซ์ การเกิดรังสีเอกซ์อีกวิธีหนึ่ง คือ อิเล็กตรอนพลั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scans and X-rays vary widely.สแกนและเอ็กซ์เรย์ ก็กว้างเกินไป Last Resort (2008)
I'm sorry. So let's take a look at the x-rays.ฉันต้องพาลูกชาย ไปโรงพยาบาลอื่นหรือเปล่าเนี่ย Good Mourning (2009)
- Blood work,some x-rays.- ตรวจเลือด เอ็กซ์เรย์ Being Alive (2009)
I loaded the victim's X-rays into the simulator.ฉันนำภาพ x-ray ของผู้ตายใส่ไปในเครื่อง The Bond in the Boot (2009)
I'll get X-rays and high-res photos for Dr. Brennan.ผมจะเอ็กซ์เรย์และถ่ายรูปใว้สำหรับ ดร.เบรนแนน The Bond in the Boot (2009)
I,h, cross-referenced the X-rays and enlarged photogphs of the hol drilled in the radius.ผมไม่พูดถึง x-ray แต่ไปดูภาพขยายรูดอกสว่าน The Bond in the Boot (2009)
From your x-Rays and CT, it looks like part of your bowel has died.จากผลเอกซ์สเรย์และซีที ดูเหมือนมีบางส่วน ของลำใส้คุณตาย Holidaze (2009)
I think you're gonna want to see this.It's the x-Rays on wallace anderson.ฉันคิดว่าคุณอยากจะดูนี้ ผลเอ็กซเรย์ของ วอลเลซ แอนเดอร์สัน Invest in Love (2009)
- I'm gonna take a look at your X-rays.ฉันจะไปดูฟิล์มเอ็กเรย์นะ New History (2009)
I saw some cardiomegaly on his X-rays.ฉันเห็นหัวใจตัวนิดหน่อยในฟิล์มเอ็กเรย์เขา New History (2009)
His teeth match the X-rays your dentist provided.ฟันตรงกับในภาพเอกซเรย์ ที่หมอฟันเคยถ่ายไว้ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Bring up the X-rays of the forearm.ช่วยดึงภาพ x-rays ท่อนแขนช่วงล่าง A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
x-raysI'll take some X-rays of your teeth.
x-raysThe doctor used X-rays to examine my stomach.

CMU English Pronouncing Dictionary
X-RAYS    EH1 K S R EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
X-rays    (v) - (e1 k s - r ei z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top