ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*x-rays*

EH1 K S R EY2 Z   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: x-rays, -x-rays-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
X-raysรังสีเอกซ์, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
X-rays รังสีเอกซ์ [TU Subject Heading]
X-raysรังสีเอกซ์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่างรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีแกมมา รังสีเอกซ์เกิดขึ้นจากการยิงอิเล็กตรอน พลังงานจลน์สูงเข้าชนอะตอมของเป้าโลหะ แล้วอิเล็กตรอนจะมีความเร็วลดลงและคายพลังงานในรูปรังสีเอกซ์ การเกิดรังสีเอกซ์อีกวิธีหนึ่ง คือ อิเล็กตรอนพลั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
"Let's see, we just got these X-rays back from the lab. "Let's take a...""เราเพิ่งได้เอ็กซ์เรย์กลับมา มาดูกัน..." Punchline (1988)
- who fed off X-rays...- ภายใต้รังสีเอ็กส์ The Cement Garden (1993)
I want tissue samples, X-rays, blood typing, toxicology and a full genetic work-up.พยายามจะบอกว่า นี่เป็นญาติของ Ray Soames เหรอ ผมต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อ ภาพเอ็กเรย์ Deep Throat (1993)
- This is somebody's sickjoke. - We can do those X-rays here?คุณต้องไม่ฝังใจเชื่อว่า นี่คือสิ่งมีชีวิตนอกโลก ชนิดหนึ่ง ? Deep Throat (1993)
The X-rays and pictures!ให้ตายซิ ! Deep Throat (1993)
That depends on the x-rays.ก็ขึ้นอยู่กับ เอกซ์-เรย์ A Change Is Gonna Come (2007)
Okay,let's get some x-rays and then... actually,can I justst get ahot of cortisone or something?โอเค ไปเอ็กซเรย์และ... . จริงๆแล้ว คุณให้คอร์ติซอล์ฉันหรืออะไรก็ได้ได้ไหม? The Heart of the Matter (2007)
Drop these dental x-rays at the field morgue for me? Tech should still be there.เอาเอ๊กซ์เรย์ฟันนี่ไปไว้ที่ห้องเก็บศพที พวกเทคนิคน่าจะยังอยู่ An Inconvenient Lie (2007)
No,I'm just,uh... Dropping off some x-rays.ผมแค่เอาผลเอ็กซ์เรย์มาให้ An Inconvenient Lie (2007)
I told my hmo i got abducted by a serial killer, so they gave me free dental x-rays.ฉันเล่าให้คนของประกันสุขภาพฟังว่าฉันถูก ฆาตกรต่อเนื่องจับตัว เขาเลยให้ฉันเอ๊กซ์เรย์ฟันฟรี 52 Pickup (2008)
Well, the X-rays indicate there was no concussion, so I think we're gonna release him today.ครับ จากผลเอ็กซเรย์พบว่า \ ไม่มีการกระทบกระเทือนใดๆ หมอจะอนุญาติให้กลับบ้านได้วันนี้ Me and My Town (2008)
Okay,emma,I'm gonna have to check your x-rays,but I think your leg's broken.โอเค เอ็มม่า ฉันต้องไปตรวจผลx-rayของเธอ แต่ฉันคิดว่าขาเธอคงหัก All by Myself (2008)
Scans and X-rays vary widely.สแกนและเอ็กซ์เรย์ ก็กว้างเกินไป Last Resort (2008)
I'm sorry. So let's take a look at the x-rays.ฉันต้องพาลูกชาย ไปโรงพยาบาลอื่นหรือเปล่าเนี่ย Good Mourning (2009)
- Blood work,some x-rays.- ตรวจเลือด เอ็กซ์เรย์ Being Alive (2009)
I loaded the victim's X-rays into the simulator.ฉันนำภาพ x-ray ของผู้ตายใส่ไปในเครื่อง The Bond in the Boot (2009)
I'll get X-rays and high-res photos for Dr. Brennan.ผมจะเอ็กซ์เรย์และถ่ายรูปใว้สำหรับ ดร.เบรนแนน The Bond in the Boot (2009)
I,h, cross-referenced the X-rays and enlarged photogphs of the hol drilled in the radius.ผมไม่พูดถึง x-ray แต่ไปดูภาพขยายรูดอกสว่าน The Bond in the Boot (2009)
From your x-Rays and CT, it looks like part of your bowel has died.จากผลเอกซ์สเรย์และซีที ดูเหมือนมีบางส่วน ของลำใส้คุณตาย Holidaze (2009)
I think you're gonna want to see this.It's the x-Rays on wallace anderson.ฉันคิดว่าคุณอยากจะดูนี้ ผลเอ็กซเรย์ของ วอลเลซ แอนเดอร์สัน Invest in Love (2009)
- I'm gonna take a look at your X-rays.ฉันจะไปดูฟิล์มเอ็กเรย์นะ New History (2009)
I saw some cardiomegaly on his X-rays.ฉันเห็นหัวใจตัวนิดหน่อยในฟิล์มเอ็กเรย์เขา New History (2009)
His teeth match the X-rays your dentist provided.ฟันตรงกับในภาพเอกซเรย์ ที่หมอฟันเคยถ่ายไว้ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Bring up the X-rays of the forearm.ช่วยดึงภาพ x-rays ท่อนแขนช่วงล่าง A Night at the Bones Museum (2009)
How do you have my X-rays?คุณมีฟิล์มเอ็กซเรย์ของผมได้ยังไง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- We'll do some X-rays.- เดี๋ยวเราจะเอกซเรย์อีกหน่อย Polly Wants a Crack at Her (2010)
I'll get those X-rays set up.เดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องฉาย เอกซเรย์ฺให้พร้อมก่อน Polly Wants a Crack at Her (2010)
Pulsars give off gamma radiation and x-rays As they rotate,พลังงานแม่เหล็กที่ปล่อยคลื่นรังสีแกมม่า และรังสีเอ็กซ์ Incursion: Part 2 (2010)
Dr.Brennan,I found something interesting in the victim's X-rays.ด็อกเตอร์เบรนแนน ผมเจอสิ่งน่าสนใจ ในฟิล์มเอ๊กซเรย์ของผู้ตาย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I reviewed your Uncle Teddy's autopsy x-rays.ฉันตรวจเอกสารผลการชัณสูตร และเอกซเรย์ศพลุงเท็ดดี้ ของคุณแล้ว Queen Sacrifice (2010)
I reviewed your Uncle Teddy's autopsy x-rays.ฉันได้ตรวจสอบผลการเอกซเรย์ การชันสูตรลุงเทดดี้ของคุณแล้ว Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I looked at your X-rays.ฉันดูเอกซเรย์ของคุณแล้ว The Bones That Weren't (2010)
Just trying to be honest. So, Santana, I'm loong at your charts and your X-rays.ฉันก็แค่ยอมรับความจริง ซานทาน่า ฉันดูฟิล์มเอกซเรย์ฟันเธอแล้ว Britney/Brittany (2010)
I don't like x-rays. They freak me out.ฉันไม่ชอบเอ็กซเรย์ มันน่ากลัว Bullet Proof (2010)
THE ORDINARY MATERIAL SLOWED DOWN. IT STARTED GLOWING IN X-RAYS, AND IT SLOWED DOWN.ถูกบิดเบือนโดยคลื่น ช็อกเป็นรูปร่างกระสุน Beyond the Darkness (2010)
They're too cheap for the X-rays.พวกมันติดเหมือนรังสี x-rays Setup (2011)
Pre-op labs and her x-rays were normal.ผลแล็บกับ x-ray ก่อนผ่าัตัดเป็นปกติ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
X-rays are probably gonna be useless as well.และ X-Ray ก็อาจช่วยอะไรได้ไม่มาก Out of the Chute (2011)
Sclerae turned yellow. Did X-rays.ตาขาวกลายเป็นเหลือง / ผล X-ray Out of the Chute (2011)
I definitely saw a mass on the X-rays.ในX-rayมันเห็นก้อนชัดเลยนะ Out of the Chute (2011)
Our admittance X-rays show that Hamilton's heart was damaged by the bullets.ตอนคนของเราเอ็กซเรย์พบว่าหัวใจของแฮมิลตัน โดนลูกกระสุนได้รับความเสียหาย Head Case (2011)
They got X-rays and records going all the way back to the '30s.พวกเขาจะต้อง เอ็กเรย์ และถูกบันทึก และย้อนกลับไปถึงทศวรรษ 1930 Mea Makamae (2011)
When it rains, you run short. I want to do X-rays show.แล้งโกหกว่าทำมันหักเองตอนนี้มันยังยาวไม่เท่ากันเลย The Mechanic (2011)
Your x-rays were inconclusive.ผลการเอ็กซเรย์ของคุณยังไม่มีผลสรุปที่แน่ชัดน่ะ All My Children (2012)
You're not gonna believe his X-rays.เห็นฟิลม์เอ็กซ์เรย์เขาแล้ว คุณต้องไม่เชื่อแน่ Pandora (2012)
Fine, tell me what you see on the X-rays.เริ่ดคะ,บอกฉันซิ คุณพบอะไรบนเอ็กซเรย์บ้าง The Partners in the Divorce (2012)
X-rays indicate that the victim suffered from multiple fractures to the ribs as well as both femurs and tibias.เอ็กซเรย์ชี้ให้เห็น เหยื่อเจ็บปวด จากกระดูกซี่โครงหักหลายแห่ง The Partners in the Divorce (2012)
Do you still have her x-rays?ยังเก็บเอ็กซเรย์เอาไว้อยู่มั้ย Many Happy Returns (2012)
X-rays show at least 12 fractures that never properly healed.ผลเอ็กซ์เรย์โชว์ว่ามีรอยกระดูกแตกอย่างน้อย 12 แห่ง ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง Pilot (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
x-raysI'll take some X-rays of your teeth.
x-raysThe doctor used X-rays to examine my stomach.

CMU English Pronouncing Dictionary
X-RAYS    EH1 K S R EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
X-rays    (v) ˈɛks-rɛɪz (e1 k s - r ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
照射野[しょうしゃや, shoushaya] (n) irradiation field (of X-rays) [Add to Longdo]
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
軟X線[なんエックスせん, nan ekkusu sen] (n) soft X-rays [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top