ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stinging-

S T IH1 NG IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stinging, *stinging*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stingingI have a stinging pain here.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STINGING S T IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stinging (v) stˈɪŋɪŋ (s t i1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennnessel { f }; Brennessel { f } [ alt ] [ bot. ]stinging nettle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stinging \Sting"ing\, a.
   Piercing, or capable of piercing, with a sting; inflicting
   acute pain as if with a sting, goad, or pointed weapon;
   pungent; biting; as, stinging cold; a stinging rebuke. --
   {Sting"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Stinging cell}. (Zool.) Same as {Lasso cell}, under {Lasso}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sting \Sting\, v. t. [imp. & p. p. {Stung}(Archaic {Stang}); p.
   pr. & vb. n. {Stinging}.] [AS. stingan; akin to Icel. & Sw.
   stinga, Dan. stinge, and probably to E. stick, v.t.; cf.
   Goth. usstiggan to put out, pluck out. Cf. {Stick}, v. t.]
   1. To pierce or wound with a sting; as, bees will sting an
    animal that irritates them; the nettles stung his hands.
    [1913 Webster]
 
   2. To pain acutely; as, the conscience is stung with remorse;
    to bite. "Slander stings the brave." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To goad; to incite, as by taunts or reproaches.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stinging
   adj 1: (of speech) harsh or hurtful in tone or character;
       "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment"
       [syn: {cutting}, {edged}, {stinging}]
   n 1: a kind of pain; something as sudden and painful as being
      stung; "the sting of death"; "he felt the stinging of
      nettles" [syn: {sting}, {stinging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-stinging ( S T IH1 NG IH0 NG)-

 


  

 
stinging
 • /S T IH1 NG IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /st'ɪŋɪŋ/ [OALD]
  [sting]
 • ต่อย: ตำ, แทง, กัด [Lex2]
 • ทำให้เจ็บปวด: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ปวดแสบ [Lex2]
 • แผลถูกแมลงกัดต่อย: แผลถูกต่อย [Lex2]
 • ความเจ็บปวด: ความปวดแสบ [Lex2]
 • (สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง [Hope]
 • (n) การต่อย,ความเจ็บปวด,เหล็กใน(แมลง),เข็ม,หนาม [Nontri]
 • (vt) ตำ,ต่อย,แทง,ทำให้ปวด,กัด,เข็ด(ฟัน) [Nontri]
 • /S T IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /st'ɪŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top