ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-patchwork-

P AE1 CH W ER2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: patchwork, *patchwork*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patchwork(n) สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน, See also: งานผ้าที่ประกอบด้วยเศษผ้าหลาย ๆ สีมาทำให้เข้ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
patchwork(n) การเย็บปะติดปะต่อกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patchworkการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PATCHWORK P AE1 CH W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patchwork (n) pˈætʃwɜːʳk (p a1 ch w @@ k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patchwork \Patch"work`\, n.
   Work composed of pieces sewed together, esp. pieces of
   various colors and figures; hence, anything put together of
   incongruous or ill-adapted parts; something irregularly or
   clumsily composed; a thing patched up. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patchwork
   n 1: a theory or argument made up of miscellaneous or
      incongruous ideas [syn: {patchwork}, {hodgepodge},
      {jumble}]
   2: a quilt made by sewing patches of different materials
     together [syn: {patchwork}, {patchwork quilt}]
   3: sewing consisting of pieces of different materials sewn
     together in a pattern

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top