ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-neighborly-

N EY1 B ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neighborly, *neighborly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighborly(adj) ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's very neighborly of you.-มันสว่างมากเลย กับเพื่อนบ้านของคุณ Blinded by the Light (2009)
Well, that's not your normal neighborly gossip.ดูแล้ว, นั่นไม่ใช่ข่าวซุบซิบธรรมดาของเพื่อนบ้านเลย Neighborhood Watch (2012)
Well, that's, um, very neighborly of you.ก็ นั่น เอ่อ มีน้ำใจมากเลยค่ะ Neighborhood Watch (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEIGHBORLY N EY1 B ER0 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachbarlichneighborly [ Am. ]; neighbourly [ Br. ] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighborly \Neigh"bor*ly\, a. [Also written neighbourly.]
   Appropriate to the relation of neighbors; having frequent or
   familiar intercourse; kind; civil; social; friendly. -- adv.
   In a neighborly manner.
   [1913 Webster]
 
      Judge if this be neighborly dealing.   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighborly
   adj 1: exhibiting the qualities expected in a friendly neighbor
       [syn: {neighborly}, {neighbourly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top