Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lucidly-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lucidly, *lucidly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucidly (a) lˈuːsɪdliː (l uu1 s i d l ii)
lucid (j) lˈuːsɪd (l uu1 s i d)
lucidity (n) lˈuːsˈɪdɪtiː (l uu1 s i1 d i t ii)
pellucid (j) pˈɛlˈuːsɪd (p e1 l uu1 s i d)
elucidate (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪt (i1 l uu1 s i d ei t)
elucidated (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪtɪd (i1 l uu1 s i d ei t i d)
elucidates (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪts (i1 l uu1 s i d ei t s)
pellucidly (a) pˈɛlˈuːsɪdliː (p e1 l uu1 s i d l ii)
elucidating (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪtɪŋ (i1 l uu1 s i d ei t i ng)
elucidation (n) ˈɪlˌuːsɪdˈɛɪʃən (i1 l uu2 s i d ei1 sh @ n)
elucidations (n) ˈɪlˌuːsɪdˈɛɪʃənz (i1 l uu2 s i d ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucid(adj) สว่าง, Syn. bright, shining
pellucid(adj) โปร่งใส, Syn. transparent, clear, sheer, Ant. opaque, nontranslucent
elucidate(vi) ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
elucidate(vt) ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
elucidation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellucidโปร่งแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellucid; translucentโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucid๑. เป็นมัน๒. ใส [ มีความหมายเหมือนกับ hyaline ]๓. โปร่งใส [ มีความหมายเหมือนกับ transparent ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucid intervalช่วงฟื้นสติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interval, lucidช่วงฟื้นสติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ganoderma lucidumเห็ดหลินจือ [TU Subject Heading]
Cavum Septi Pellucidiเควัมเซพติเพลลูซิดิ [การแพทย์]
Translucidusทรานสลูซิดัส (tr) [อุตุนิยมวิทยา]
Perlucidusเพอร์ลูซิดัส (pc) [อุตุนิยมวิทยา]
Lucidum, Stratumสตราตัมลูซิดัม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're so lucid sometimes, it's just disgusting.บางครั้งคุณก็ชัดเจนเกิน น่ากลัวจริงนะ Basic Instinct (1992)
Your paper is lucid, very lucid, ของเธอวิเคราะห์ได้ชัดเจน ชัดเจนมากๆ Wild Reeds (1994)
What I'm saying is that a little lucidity would not go amiss.ที่ป๊าพูดคือ คิดให้แจ่มแจ้งสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย The Dreamers (2003)
Adam, care to elucidate?อดัม อยากอธิบายไหม The Perfect Man (2005)
She's barely lucid enough to form word endings, much less plan a series of attacks on Nigel's life.เธอค่อนข้างชัดเจนพอที่จะใช้คำลงท้าย มากกว่าแผนในการเอาชีวิตไนเจิล American Duos (2007)
Hurry up, I'm lucid.เร็วเข้า ฉันจำได้ชัดแจ่ม American Duos (2007)
Totally lucid.ท่าทางปกติดีทุกอย่าง The Magnificent Seven (2007)
Maybe I'm just having a nightmare... an incredibly vivid lucid nightmare.บางทีผมแค่ฝันร้าย อย่างจังเลย ฝันร้ายจะๆเลย 1408 (2007)
And started talking to me and he was remarkably lucid.และเริ่มคุยกับผม เขาดูปกติมาก Pilot (2008)
I looked him in the eye. He was calm, lucid.ผมได้มองตาเขา เขาสงบ กระจ่าง Minimal Loss (2008)
- Don't use the word "elucidate". - Pretty much entirely different.อย่าใช่คำว่า "อิลูซิเดท" มันไม่เหมือนกันเลย The House Bunny (2008)
Elucidate on that.แน่นอน The House Bunny (2008)
He's not lucid. Shh.ตอแหล ตูโอของฉันไม่เคยโกหก Grilled (2009)
He said i was completely lucid.เค้าบอกว่าตอนที่ฉันยังมีสติเค้าบอกว่าตอนที่ฉันยังมีสติดีอยู่ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
He's lucid. Go page Shepherd.ผิดปกติแน่ ๆ New History (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
You think he's lucid?คุณคิดว่าเขาได้สติ? Haunted (2009)
An origin it shares with the word "lucid" meaning "to think or see clearly."มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า "Lucid" ที่แปลว่า "การคิดหรือมองเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง" Frankie & Alice (2010)
An origin it shares with the word "lucid" meaning "to think or see clearly."มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า "Lucid" ที่แปลว่า "การคิดหรือมองเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง" Frankie & Alice (2010)
A semi-lucid one.ฝันกึ่งจริง Human (2010)
Tapetum lucidum of the American coyote glows orange when light strikes the retina.ม่านตาเทพีตัม ของสุนัขป่าอเมริกัน จะส่องประกายเป็นสีส้ม เมื่อมีแสงกระทบเรติน่า The X in the File (2010)
And he's lucid?เขาบอกว่าเขาต้องการอะไร Wildfire (2010)
Very lucid presentation.- นำเสนอได้ชัดเจน Can You Hear Me Now? (2010)
She's lucid.เธอได้สติ Pilot (2010)
You've lost your mind and you're never lucid... for very long, so listen up.คุณทวดความจำเลอะเลือน จำอะไร ไม่ค่อยได้นาน ดังนั้นฟังให้ดีๆ Dead Tooth (2010)
Lucida Grande, maybe?Lucida Grande เหรอ? The Sniffles (2010)
But people who are possessed have periods of lucidity. That's my point.แต่คนที่โดนผีสิง จะมีบางช่วงที่คืนสติ นั่นแหละสำคัญ The Rite (2011)
That's a pretty lucid plan for a nut job.มันโจ่งแจ้งไปนะ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
When she's lucid, she knows I'm her husband.ตอนเธอปกติ ก็จะรู้ว่าผมเป็นสามีของเธอ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Once we have it, it's okay if he's not always lucid.ถ้าได้แล้ว ถึงเขาจะไม่ค่อยปกติก็ไม่เป็นไร Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
This process works much better when the subject is lucid.ขั้นตอนดำเนินได้ดีกว่า เมื่อคนไข้เข้าใจง่าย Echoes (2011)
Every once in a while, he would have a few seconds of lucidity.บางครั้ง, เขาจะมีบางวินาที ที่จิตใจเขากระจ่างขึ้นมา The Dig (2011)
Well, I hate to tell you, but I'm more lucid than I've ever been.ฉันเกลียดที่จะพูดแบบนี้ แต่ฉันเข้าใจ มากกว่าที่เคยแล้ว You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
We'll go when you're lucid.เราจะไปตอนสติคุณกลับมา Devil's Cherry (2012)
Well, when I'm lucid, I could forget everything.กว่าสติจะกลับมา ผมก็ลืมไปหมดแล้ว Devil's Cherry (2012)
He's been treated for depression, but he's more lucid now he's back on his meds.เขาเคยได้รับการรักษาภาวะซึมเศร้า แต่เขามีมากขึ้นตอนนี้ เขากลับมารักษาอีกครั้ง Volcanalis (2013)
Subject is weak but lucid.ตัวอย่างอ่อนแอ แต่ยังคงตื่นตัว Monster's Ball (2013)
Elaborate, elucidate.อธิบายให้ชัดแจ้งสิ Fearful Pranks Ensue (2013)
Should Maggie get the upper hand, and I hope she doesn't, this will give you approximately 10 seconds of lucidity in order to do what needs to be done.แม็กกี้อาจมีทีเด็ดซ่อนไว้ ฉันหวังว่าคงไม่มีจริง เซรุ่มนี้จะทำให้นาย มีความคิดกระจ่างแจ้ง 10 วินาที ที่จะทำสิ่งที่ต้องทำ Incarnate (2016)
Lucie Trivoli took me.Nicht alleine, Lucida nahm mich mit. Léon Morin, Priest (1961)
I've got this friend. George Lucido.Ich habe da einen Freund, George Lucido. The Last Detail (1973)
Because of continuous violent blows to the head, you have a condition particular to boxers called cavum septum pellucidum, which is a hole in the membrane separating the ventricles.Aufgrund der dauernden heftigen Schläge an den Kopf leiden Sie an einem für Boxer typischen Phänomen, dem Cavum septi pellucidi, einem Loch in der Membran, die die Ventrikel abtrennt. Rocky V (1990)
Lucida Grande, maybe?Vielleicht Lucida Grande? The Sniffles (2010)
The zona pellucida.Die Zona pellucida. Les mauvaises têtes (2013)
But, uh, the licorice root and the molding clay and the, uh, tagetes lucida...Aber Lakritze, Tonerde und die Tagetes Lucida... You Have Insulted Tchaikovsky (2014)
Tapetum lucidum.Tapetum lucidum. Villmark 2 (2015)
I decided to go with the font Lucida Console, which, not that it is a favorite of mine, but it allowed me to turn the legs of the Ms in "Martín"Lucida Console, die nicht unbedingt mein Favorit ist, aber sie erlaubte es mir, die Beine der Buchstaben M in "Martín" El Candidato (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถาธิบาย(n) explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai Definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แจ๋ว(adj) clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai Definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
ไขความ(v) interpret, See also: explain, elucidate a point, Syn. อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ, Thai Definition: อธิบายข้อความให้เข้าใจ
คำอธิบาย(n) explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
คำชี้แจง(n) explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count Unit: คำ
วิสัชนา(v) answer, See also: reply, explain, elucidate, Syn. ตอบ, ชี้แจง, Ant. ถาม, ปุจฉา, Example: การอภิปรายเริ่มจะสนุกมากขึ้น เมื่อฝ่ายค้านมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาวิสัชนากัน
วิสัชนา(n) answer, See also: reply, explanation, elucidation, Syn. คำตอบ, การตอบ, Ant. คำถาม, การถาม, ปุจฉา, Example: ผมไม่ทราบว่า ท่านอาจารย์จะกรุณาประทานวิสัชนามาให้
สนองไข(v) explain, See also: expound, elucidate, Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ, ขยายความ
สุกใส(adj) bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
สุวิมล(adj) clear, See also: lucent, lucid, luculent, Syn. กระจ่าง, บริสุทธิ์, แจ่ม, ชัดเจน, Notes: (สันสกฤต)
ฉะฉาน(adv) fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
ชัดเจน(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, lucidly, Syn. แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขียนชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
ชัดแจ้ง(adv) clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai Definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย
ชัดเจน(v) be obvious, See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit, Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: นโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของรัฐบาลชัดเจนขึ้น
ชี้แจง(v) explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai Definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
การแปลความหมาย(n) interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
การขยายความ(n) explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น
การชี้แจง(n) explanation, See also: exposition, elucidation, clarification, Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย, Example: ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงกฎการเลือกตั้งใหม่, Thai Definition: การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
จาระไน(v) detail, See also: elucidate, Syn. ชี้แจง, Example: คุณไม่ต้องจาระไนความสามารถพิเศษของคุณดอก ผลงานของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกเอง, Thai Definition: พูดชี้แจงอย่างละเอียดลออหรือถี่ถ้วน
แจง(v) explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai Definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น
แจงสี่เบี้ย(v) explain in details, See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound, Example: ผมแจงสี่เบี้ยให้เขาฟังถึงความรับผิดชอบของข้าราชการ, Thai Definition: อธิบายละเอียดชัดแจ้ง
ผู้ชี้แจง(n) one who explains, See also: one who clarifies/elucidates/illuminates/sheds light on, Example: เขาเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการสั่งซื้อสินค้า, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[chatjēn] (adj) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit  FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
การขยายความ[kān khayāi khwām] (n, exp) EN: explanation ; elucidation  FR: amplification [ f ]
การแปลความหมาย[kān plaē khwāmmāi] (n, exp) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation  FR: interprétation [ f ] ; élucidation [ f ]
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]
ขยายความ[khayāi khwām] (v, exp) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate  FR: amplifier
โปร่งแสง[prōngsaēng] (adj) EN: translucent ; penetrative  FR: transparent ; translucide
รู้ตัว[rūtūa] (v) EN: be aware of ; be conscious of  FR: être conscient ; être lucide
รู้ตัว[rūtūa] (adj) FR: lucide ; conscient ; averti
วิสัชนา[wisatchanā] (v) EN: answer ; reply ; explain ; give an account ; elucidate
แยกแยะ[yaēkyae] (v) EN: distinguish  FR: distinguer ; élucider
ญาณ[yān] (n) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight  FR: clairvoyance [ f ] ; lucidité [ f ] ; pouvoir surnaturel [ m ] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LUCID L UW1 S IH0 D
LUCIDA L UW0 CH IY1 D AH0
LUCIDO L UW0 CH IY1 D OW0
LUCIDITY L UW0 S IH1 D IH0 T IY0
ELUCIDATE IH0 L UW1 S AH0 D EY2 T
ELUCIDATED IH0 L UW1 S AH0 D EY2 T AH0 D
ELUCIDATIVE IH0 L UW1 S AH0 D EY2 T IH0 V

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明晰[míng xī, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] clarity; lucid #16,962 [Add to Longdo]
阐释[chǎn shì, ㄔㄢˇ ㄕˋ, / ] to explain; to expound; to interpret; elucidation #19,128 [Add to Longdo]
灵芝[líng zhī, ㄌㄧㄥˊ ㄓ, / ] lingzhi mushroom (Ganoderma lucidum) #22,988 [Add to Longdo]
辨明[biàn míng, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ, ] to clarify; to distinguish; to elucidate #59,928 [Add to Longdo]
辩明[biàn míng, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to explain clearly; to elucidate #94,241 [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] larva of Mimela lucidula #346,559 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deutlichkeit { f }lucidness [Add to Longdo]
Durchsichtigkeit { f }pellucidness [Add to Longdo]
Erläuterung { f } | Erläuterungen { pl }elucidation | elucidations [Add to Longdo]
Klarheit { f }lucidity [Add to Longdo]
aufhellendelucidative [Add to Longdo]
deutlich { adv }lucidly [Add to Longdo]
durchsichtigpellucid [Add to Longdo]
durchsichtig { adv }pellucidly [Add to Longdo]
erläutern | erläuternd | erläutert | erläutert | erläuterteto elucidate | elucidating | elucidated | elucidates | elucidated [Add to Longdo]
klar; deutlich; hell; übersichtlich { adj }lucid [Add to Longdo]
klar { adv }lucidly [Add to Longdo]
verdeutlichen; erklärento explain; to elucidate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はきはき[hakihaki] (adv, n, vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
カメラルシダ;カメラルーシダ[kamerarushida ; kameraru-shida] (n) camera lucida (lat [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) [Add to Longdo]
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory [Add to Longdo]
大円鏡智[だいえんきょうち, daienkyouchi] (n) { Buddh } adarsa-jnana (great-perfect-mirror wisdom, wisdom clearly elucidating all things) [Add to Longdo]
達意[たつい, tatsui] (adj-na, n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating [Add to Longdo]
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida [Add to Longdo]
難解文の釈[なんかいぶんのしゃく, nankaibunnoshaku] (n) elucidation of a difficult passage [Add to Longdo]
平易明快[へいいめいかい, heiimeikai] (n, adj-na) simple and clear; plain and lucid [Add to Longdo]
平明達意[へいめいたつい, heimeitatsui] (n) plain and lucid; articulate [Add to Longdo]
万年茸[まんねんたけ, mannentake] (n) (See 霊芝) bracket fungus (Ganoderma lucidum - formerly Fomes japonicus) [Add to Longdo]
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1, vt) to elucidate; to shed light on; to clarify [Add to Longdo]
明澄[めいちょう, meichou] (adj-na, n) lucidity [Add to Longdo]
明晰夢[めいせきむ, meisekimu] (n) lucid dream (dreaming while knowing that you are dreaming) [Add to Longdo]
霊芝[れいし, reishi] (n) bracket fungus; Ganoderma lucidum (formerly Fomes japonicus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucidly \Lu"cid*ly\, adv.
   In a lucid manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucidly
   adv 1: in a clear and lucid manner; "this is a lucidly written
       book" [syn: {lucidly}, {pellucidly}, {limpidly},
       {perspicuously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top