ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-creamery-

K R IY1 M ER0 IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creamery, *creamery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creamery[N] โรงงานทำเนยหรือเนยแข็ง, Syn. dairy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม

English-Thai: Nontri Dictionary
creamery(n) ร้านขายนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought we were going to Cold Stone Creamery.ผมคิดว่าเราจะไป ร้านไอศครีมโคลสโตนครีมเมอรี่ ...And the Bag's in the River (2008)
At the newport creamery on the way down for milkshakes.ที่ร้านขายนมขาลงสำหรับมิลค์เชค You've Got Yale! (2009)
I want to thank Pistol Patty's Cowboy Creamery for sponsoring our end-of-the-year picnic.ฉันอยากจะขอบคุณ Pistol Patty's Cowboy Creamery ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของเรา A Fistful of Paintballs (2011)
She was screwing guys in the back of Hawthorne Creamery when she was only 15.เธอมีอะไรกับผู้ชายหลังสุสานฮอว์ธอร์น ตอนเธออายุแค่ 15 Nebraska (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CREAMERY    K R IY1 M ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creamery    (n) krˈiːməriː (k r ii1 m @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Molkerei {f} | Molkereien {pl}creamery | creameries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creamery \Cream"er*y\ (-?r-?), n.; pl. {Creameries} (-?z). [CF.
   F. cr?meric.]
   1. A place where butter and cheese are made, or where milk
    and cream are put up in cans for market.
    [1913 Webster]
 
   2. A place or apparatus in which milk is set for raising
    cream.
    [1913 Webster]
 
   3. An establishment where cream is sold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creamery
   n 1: a workplace where dairy products (butter and cheese etc.)
      are produced or sold

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top