ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*creamery*

K R IY1 M ER0 IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creamery, -creamery-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creamery[N] โรงงานทำเนยหรือเนยแข็ง, Syn. dairy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม

English-Thai: Nontri Dictionary
creamery(n) ร้านขายนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought we were going to Cold Stone Creamery.ผมคิดว่าเราจะไป ร้านไอศครีมโคลสโตนครีมเมอรี่ ...And the Bag's in the River (2008)
At the newport creamery on the way down for milkshakes.ที่ร้านขายนมขาลงสำหรับมิลค์เชค You've Got Yale! (2009)
I want to thank Pistol Patty's Cowboy Creamery for sponsoring our end-of-the-year picnic.ฉันอยากจะขอบคุณ Pistol Patty's Cowboy Creamery ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของเรา A Fistful of Paintballs (2011)
She was screwing guys in the back of Hawthorne Creamery when she was only 15.เธอมีอะไรกับผู้ชายหลังสุสานฮอว์ธอร์น ตอนเธออายุแค่ 15 Nebraska (2013)
I thought we were going to Cold Stone Creamery.Ich dachte, wir würden zu "Cold Stone Creamery" fahren. ...And the Bag's in the River (2008)
We're making Omega products proving we make better tasting food that's great for you and it takes one-twentieth of the land and resources that dairy do.OMEGA CREAMERY Pflanzen-Molkerei Mit den Omega-Produkten beweisen wir, dass wir leckere, gesunde Nahrungsmittel herstellen können, für die man nur 1/20 an Land und Ressourcen einer Molkerei braucht. Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
The Jolly Cow Creamery.Die Jolly Cow CreameryDice (2014)
JERRY: Cold stone creamery is the best.Cold Stone Creamery macht das beste Eis. A Rickle in Time (2015)
Thanks to Cold Stone Creamery.Dank der Cold Stone Creamery. Gern geschehen. A Rickle in Time (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CREAMERY    K R IY1 M ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creamery    (n) krˈiːməriː (k r ii1 m @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Molkerei {f} | Molkereien {pl}creamery | creameries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creamery \Cream"er*y\ (-?r-?), n.; pl. {Creameries} (-?z). [CF.
   F. cr?meric.]
   1. A place where butter and cheese are made, or where milk
    and cream are put up in cans for market.
    [1913 Webster]
 
   2. A place or apparatus in which milk is set for raising
    cream.
    [1913 Webster]
 
   3. An establishment where cream is sold.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top