ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-clewing-

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clewing, *clewing*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clewing (v) klˈuːɪŋ (k l uu1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clew \Clew\, v. t. [imp. & p. p. {Clewed} p. pr. & vb. n.
   {Clewing}.] [Cf. D. kluwenen. See {Clew}, n.]
   1. To direct; to guide, as by a thread. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Direct and clew me out the way to happiness. --Beau.
                          & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To move of draw (a sail or yard) by means of the
    clew garnets, clew lines, etc.; esp. to draw up the clews
    of a square sail to the yard.
    [1913 Webster]
 
   {To clew down} (Naut.), to force (a yard) down by hauling on
    the clew lines.
 
   {To clew up} (Naut.), to draw (a sail) up to the yard, as for
    furling.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-clewing -

 


  

 
clewing
 • (v) /kl'uːɪŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top