ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cd-rom-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cd-rom, *cd-rom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CD-ROM(n) ซีดี-รอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CD-ROMซีดีรอม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD-ROMซีดีรอม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CD-ROMซีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]
CD-ROM catalogsรายการซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM industryอุตสาหกรรมซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM publishingการจัดพิมพ์ซีดี-รอม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดีรอม(n) CD-ROM, Example: ในปัจจุบันได้มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ลงในรูปแบบซีดีรอม เพื่อลดต้นทุน, Thai Definition: แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้
ซีดี-รอม(n) compact disk read only memory, See also: CD-ROM, Example: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย, Count Unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CD-ROM { f } [ comp. ]CD-ROM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 CD-ROM \CD-ROM\ n.
   a compact disk that is used with a computer (rather than with
   an audio system); a large amount of digital information can
   be stored and accessed but it cannot be altered by the user.
 
   Syn: compact disc read-only memory.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CD-ROM
   n 1: a compact disk that is used with a computer (rather than
      with an audio system); a large amount of digital
      information can be stored and accessed but it cannot be
      altered by the user [syn: {CD-ROM}, {compact disc read-only
      memory}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CDROM
     Compact Disk - Read Only Memory (CD, ROM), "CD-ROM"
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 CD-ROM
  CD-ROM

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 CD‐ROM
  CD‐ROM

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top