Search result for

cd-rom drive

(3 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cd-rom drive-, *cd-rom drive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
倍速CDROMドライブ[ばいそくシーディーロムドライブ, baisoku shi-dei-romudoraibu] (n) {comp} double speed CD-ROM drive; (after number N) x N speed CD-ROM drive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CD-ROM drive
   n 1: a drive that is connected to a computer and on which a CD-
      ROM can be `played'

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

cd ( S IY1 D IY1)-rom ( R AA1 M) drive ( D R AY1 V)

 


  

 
cd
 • แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc)[Lex2]
 • abbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \\ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่) [Hope]
 • /S IY1 D IY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
rom
 • หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อ Read Only Memory)[Lex2]
 • รอมย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ [Hope]
 • /R AA1 M/ [CMU]
drive
 • การขับรถ: การขับขี่ [Lex2]
 • การตี (ลูกกอล์ฟ)[Lex2]
 • การผลักดัน: แรงขับ, แรงผลักดัน [Lex2]
 • ขับรถ: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์ [Lex2]
 • ถนน[Lex2]
 • บังคับ: ควบคุม [Lex2]
 • พยายาม: ออกแรง, กระตุ้น [Lex2]
 • (ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) [Hope]
 • (n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน [Nontri]
 • (vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน [Nontri]
 • /D R AY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
CD, Cd, CAD, COD, Cad, Cod, cad, cod, cud, DC, dc, CDC, CDT, cpd, CF, CID, Ced, Cf, Cid, Cs, VD, cf, cs, C, D, c, d, CT, Ct, Gd, JD, ct, LCD, CA, CO, Ca, Co, Cu, DD, ca, cc, ck, co, cu, cw, dd, yd, AD, Ad, CB ROM, Rom, Roma, Rome, Romy, rim, roam, room, rm, Roms, romp, rpm, Ron, Tom, tom, om, RAM, REM, Ram, Rem, ram, rem, rum, from, prom, Roi, Row, Roy, roe, row, Com, Dom, Qom, Rob, Rod, Rog, Ros, Roz, com, mom, pom, rob, rod, rot, Rom's *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
CD, CAD, CDC, CDU, CDs, c, d, LCD, Ch, Co, Hd, Md, ad, cm, öd, den, Caen, Eden ROM, Rom, ROMs, Roms, RPM, Tom, Dom, RAM, Rum, roh, rot, vom, Roden, roden, Omen, Aromen, Nomen Dirne, die, div, Druide, drifte, drille, dringe, dritte, Droge, Drüse, deine, drohe, dröge, Arie, Brie, Diva, drin, live, droben, drüben, dir, Brise, Brite, Dativ, Drift, Drink, Krise, Olive, Prime, aride, brave, drehe, dritt, naive, urige, drei, riet, Sri, Derivat, Dirk, IV, Drohen, Drusen, driften, drillen, dringen, drinnen, drohen, Doris, Riten, briet, dein, DIN, DRK, Dia, HIV, Rio, XIV, dpi, Adria, Brixen, Dramen, Drehen, drehen, privat, Aviv, Iris, Krim, Trio, Trip, Urin, arid, brav, dran, naiv, oliv, urig, Triest

Similar FRENCH words suggested by aspell:
coron, cadrons, corons, curons, carrons, courons, cuirons, coudrons, créons, étron, étrons *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top