ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-capacitate-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: capacitate, *capacitate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capacitate[VT] ทำให้มีคุณสมบัติพอ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capacitate \Ca*pac"i*tate\ (k[.a]*p[a^]s"[i^]*t[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Capacitated}; p. pr. & vb. n. {Capacitating}.]
   To render capable; to enable; to qualify.
   [1913 Webster]
 
      By this instruction we may be capaciated to observe
      those errors.              --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capacitate
   v 1: make legally capable or qualify in law
   2: cause (spermatozoa) to undergo the physical changes necessary
     to fertilize an egg
   3: make capable; "This instruction capacitates us to understand
     the problem"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-capacitate -

 


  

 
capacitate
 • ทำให้มีคุณสมบัติพอ[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top