ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bravo-

B R AA1 V OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bravo, *bravo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravo(int) ไชโย, Syn. great, well done

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravo(บรา'โว) interj. , n., v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!, ดี!, มือสังหารรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย, เยี่ยม, ดีมาก, วิเศษ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAVO B R AA1 V OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravo (n) brˌaːvˈou (b r aa2 v ou1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravo { n }bravos [Add to Longdo]
Bravour { f }bravura [Add to Longdo]
Bravourstück { n }bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravo \Bra"vo\, n.; pl. {Bravoes}. [I. See {Brave}, a.]
   A daring villain; a bandit; one who sets law at defiance; a
   professional assassin or murderer.
   [1913 Webster]
 
      Safe from detection, seize the unwary prey.
      And stab, like bravoes, all who come this way.
                          --Churchill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravo \Bra"vo\, interj. [It. See {Brave}.]
   Well done! excellent! an exclamation expressive of applause.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravo
   n 1: a murderer (especially one who kills a prominent political
      figure) who kills by a surprise attack and often is hired
      to do the deed; "his assassins were hunted down like
      animals"; "assassinators of kings and emperors" [syn:
      {assassin}, {assassinator}, {bravo}]
   2: a cry of approval as from an audience at the end of great
     performance
   v 1: applaud with shouts of `bravo' or `brava'

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 bravo
  brave; gallant

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bravo /braːvoː/ 
  bravos

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 bravo
  brave; courageous; valiant(kuraĝa)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top